Bokföra fakturaförsäljning (Resurs Bank), kreditering av den och avdrag i nästa fakturaförsäljning

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Hur bokför jag fakturabelåning

Jag sitter och ska bokföra (fakturametoden) en faktura som jag sålt till Resurs Bank. Fakturan var senare krediterad pga av tvist med slutkunden. Denna faktura gjorde Resurs Bank senare avdrag för i en senare utbetalning för en såld faktura. Kan nån hjälpa mig vilka steg jag ska ta för att bokföra detta?

Ursprungsfakturan är på 3750 kr inkl moms (25%). Ska denna bokföras först som vanligt, som om den skulle skickats direkt till kund?Avräkningen jag fått från Resurs Bank för denna faktura:

Summa fodringar godkända (1st): 3 750,00

Avgår
Kreditavgift/del credere:                 84,37
Faktura avgift:                                45,00

Summa avgifter exkl. moms       129,37
Moms 25%                                     32,34
Summa avgifter inkl. moms        161,71
Överfört till avräkningskonto          3 588,29Utbetalningsspecifikationen:

Ingående saldo                   Momsbelopp              Avräkningskonto
Fakturabunt xxxxxx              32,34                           3588,29Senare skickade jag en kreditfaktura till Resursbank för hela beloppet 3750 kr. Ska denna bokföras som en vanlig kreditfaktura också? Som om den hade skickats till slutkunden?

I en ny fakturaförsäljning till Resurs Bank såldes en faktura för 31250 inkl moms (25%).

Avräkningen såg ut så här:Summa fordringar godkända (1st)   31 250,00

Avgår
Kreditavgift/del credere:                 703,12
Faktura avgift:                                45,00

Summa avgifter exkl. moms        748,12
Moms 25%                                     187,03
Summa avgifter inkl. moms        935,12
Överfört till avräkningskonto          30 314,85


Utbetalningsspecifikationen:

Ingående saldo                        Momsbelopp              Avräkningskonto
Återkrav: Kreditfaktura                                                   -3750,00
Kreditnota / "Slutkunden"          11,25                            -56,25
Fakturabunt xxxxxx                   187,03                          30 314,85
                                  Totalt        198,28                          26 508,60

Utbetalning                                                                   -26 508,60


Är det någon vänlig själ som har erfarenhet av detta och som skulle kunna förklara hur allt detta skall bokföras och vad som skall användas som bokföringsunderlag till vad?

Ytterst tacksam för hjälp.
Foto på Claudio81

Claudio81

  • 112 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.