Bokföra kassarapporter

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
Om man dagligen tar ut kassarapporter och stämmer av, behöver man bokföra dem dagligen eller räcker det att bokföra en månadsrapport?
Foto på Laila

Laila

 • 13,504 poäng 10k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Bokföringsnämnden har beskrivit detta i http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/ovriga-vagledningar/VL13-2-bokforing.pdf
Vanligtvis kan du få ut kassarapporter till sie-fil och läsa in direkt i ditt bokföringsprogram, vilket känns enklast.
/Anna
Foto på Nettan

Nettan

 • 812 poäng 500 badge 2x thumb
Följdfråga
Jag sköter bokföring åt en restaurang i en annan stad. Jag brukar få deras handskrivna kassarapporter efter varje avslutad månad. Får även ut rapporter då dag för dag från deras kassasystem. Menar du att jag borde göra detta dagligen istället för 1 gång per månad? Jag bokför alltså dag för dag och inte 1 ver för hela månaden men gör alla verifikationer när månaden är slut.
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,024 poäng 10k badge 2x thumb
”Det beror på”. :-) Se sidan 32 och framåt i dokumentet som Anna länkar till ovan.