Bokföra/konton för Livförsäkring, ömsesidig

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bokföra premier för livförsäkring i AB

Som egenföretagare i AB har jag genom Unionens samarbetspartner Bliwa fått en ny försäkring där jag inte vet vilka konton som ska användas i bokföringen.
Försäkringen innehåller följande delar där var och en har en månadskostnad.
- Liv dödsfallskapital
- Sjuk
- Diagnosförsäkring
- Sjuk sjukkapital
- Olycksfall heltid
- Sjukvård premium för snabbare sjukvård

Är vissa delar helt avdragsgilla? Om det är så att något inte är avdragsgillt är det då smartare att betala det "ur egen plånbok"?
Foto på Leif L

Leif L

  • 112 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.