Bokföra kostnader som nyttjas nästa år? - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Hej!

Har två frågor gällande detta ämne. Jag har enskild firma och kontantmetoden.

Den 14/12 fick jag information från banken att jag skulle reservera medel för bankavgift 2018 senast 31/12. Betalningen drogs 1/1 eftersom 31/12 var en söndag. Ska detta bokföras räkenskapsår 2018?

Jag fick även räkningen från Visma i December, som ju gäller eEkonomi för 2018. Pengarna drogs alltså December 2017, och då tänkte jag bokföra det som följande:
1930 Bankkonto Kredit hela summan
5420 Programvaror Debet
2641 Ingående moms Debet med momssumman

DOCK har jag problemet att jag pga flytt missade första fakturan och därmed betalde påminnelsefakturan, vilket inkluderade ränta och påminnelseavgift. Jag har ingen aning om hur jag ska bokföra detta.


Bör jag göra någon avskrivning eftersom programmet gäller för 2018? Eller det spelar ingen roll?
Foto på Livis

Livis

 • 564 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,538 poäng 50k badge 2x thumb
Banken
Om du avser avgfiften för ditt konto på 1250 kr så ska den kostnadsföras 2018.

Visma

Förslag bokför 171231
Debet 1790 förutbetald kostnad
Debet 2641 Ing moms
Kredit 2440 lev skulder

Bokför 2018
2440 Debet
8422 Debet Ränta
6062 Debet påminnelseavgift
1930  Kredit 

Bokför 2018
Kredit 1790
Debet  5420          Kostnad programvaror

Så får du även den kostnaden på rätt år och ing momsen på rätt år

Mikael 
Foto på Livis

Livis

 • 564 poäng 500 badge 2x thumb
Tack för hjälpen! :) 

Hur kommer det sig att jag ska boka på lev.skuld-kontot? Eftersom jag ju har kontantmetoden kommer jag i princip aldrig i kontakt med det kontot! Måste jag inte bokföra det datum betalningen gjordes (vilket var före den 31/12). Borde inte konto 1930 räknas in där då eftersom pengar på kontot minskar i med betalningen?
Foto på Göran A

Göran A

 • 5,552 poäng 5k badge 2x thumb
Om du kör med kontantmetoden under löpande år skall du alltid på bokslutsdagen 31 december boka upp skulder ( 2440) och kundfordringar (1510)
Foto på Livis

Livis

 • 564 poäng 500 badge 2x thumb
Jag kan inte bokföra allting 2017 och göra en notering att programmet kommer användas under 2018?

Dvs bokföra allt detta datumet i december betalningen gjordes

1930 Bankkonto Kredit hela summan
5420 Programvaror Debet
2641 Ingående moms Debet med momssumman
8244 Ränta Debet
6062 Debet Påminnelseavgiften

och sedan "låta det vara"? Hela summan har ju trots allt redan dragits i december, inkl ränta och påminnelseavgift

Ev. istället för 5420 boka det som förutbetald kostnad på konto 1790? Men om jag gör det, måste jag inte minska den förutbetalda kostnaden under 2018?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,538 poäng 50k badge 2x thumb
Här får du råd som berättar hur du gör för att kostnad redovisas på rätt år.
The rest is - som man säger - up to you

Jo, se ovan i slutet av mitt förra svar

Mikael
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

 • 4,514 poäng 4k badge 2x thumb
Hej

jag kör också kontantmetoden

jag tycker det är enklast att efter ha bokfört fakturan gå in och välja periodisera och sedan välja när kostnaden ska gälla - då blir det halvautomatiskt bokas till 17xx konto som förutbetald kostnad och sedan bokas de som kostnad i de månader du väljer att periodisera på.

t ex betalt faktura i okt som gäller nov 2017 till okt 2018 då väljer jag periodisering i 12 mån och förtsa datum i nov 2017.  då löser Visma bokningar.

Dock måste man komma ihåg manuellt starta periodiseringarna under verifikationer
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

 • 4,514 poäng 4k badge 2x thumb
du bokar fakturan på det datum den betalades i dec 2017 sen periodisering.

tillägg du kan välja bara 1 månad i periodisering och välja första månad jan 2018  då kommer hela beloppet hamna som kostnad i jan 2018.
(Redigerad)
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

 • 4,514 poäng 4k badge 2x thumb
ang ränta och påminnelseavgift så bokade jag såhär


6990  -  Övriga externa kostnader   DEBET 60kr   (min påminnelseavgift)

(EDIT såg att Mikael föreslagit konto 6062 Inkasso och KFM-avgifter vilket ju ger möjlighet att få statistik på mängden förseningsavgifter etc - men jag är osäker eftersom den kontogruppen 6060 avser Kreditförsäljningskostnader och detta är ju inköp.
jag valde 6990 eftersom det i andra trådar pekats mot det kontot t ex i    https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/hur-ska-jag-bokfora-denna-paminnelseavgift   )


8422  -  Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder    DEBET 1,14 kr  (min dröjsmålsränta)
(Redigerad)
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

 • 10,206 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Livis,

Precis som Mikael skriver så har du fått flera förslag och hur du väljer att göra är upp till dig.

Däremot då du skriver att du arbetar i eEkonomi har företagsformen enskild firma och bokför enligt kontantmetoden är detta mitt förslag till dig.
Lägg in fakturan på det datum då du får den under Inköp - Leverantörsfakturor. (ta då med påminnelseavgiften på den fakturan)
Välj sedan att markera den som betald från företagskontot på det datum i december som pengarna faktiskt drogs från ditt konto.

Om du sedan väljer att boka om detta så att kostnaden hamnar på 2018 istället är upp till dig men då jag tänker att du får en faktura från oss en gång per år på ungefär samma kostnad kanske det inte behövs.

Om man läser i den skrivna hjälpen så står det så här:
Finns det kostnader som är bokförda det här året, men som avser kommande år?
Om kostnaderna överstiger 5000 kr eller om de inte återkommer årligen med ungefär samma belopp ska kostnaderna periodiseras.


Vill du ha den på 2018 istället så väljer du att periodisera fakturan när du lägger in den i programmet alternativt så bokar du om den manuellt på konto 1790.


/Cecilia
Foto på Livis

Livis

 • 564 poäng 500 badge 2x thumb
Hej på er!
Tack för alla era svar.

En tilläggsfråga är om jag ska periodisera samtliga konton
6990 påminnelse
8422 dröjsmålsränta
och kostnadskontot för tjänsten?

Eller enbart kostnadskontot?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,538 poäng 50k badge 2x thumb
Periodisera = bokföra kostnaden i den period den uppstår
så; ja det blir rätt att periodisera övriga kostnader också

Mikael