Bokföra kostnader vid bolagsbildning av dotterbolag - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej 

Vi har nyligen bildat ett nytt dotterbolag. Hur bokförs kostnader, så som bankkostnader vid startande av bolaget, som betalats av moderbolaget? Aktiekapitalet i dotterbolaget kommer från moderbolaget, används konto 1311 vid bokföring av detta?
Foto på LSH

LSH

  • 202 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

  • 26,838 poäng 20k badge 2x thumb
Bör vara 1312 enligt baskontoplanen i bokslutsprogrammet. Andelar i onoterade koncernbolag. 1311 är enligt den kontoplanen noterade koncernbolag. Förutsätter att ni inte ligger på börsen då....
Kostnaderna för bolagsbildning bokförs i det nybildade bolaget och då som ej avdragsgilla, vi brukar använda kto 6992. Däremot bankkostnaden är en helt vanligt bankkostnad och bokförs i det nybildade bolaget på typ kto 6570.