Bokföra kundfordran/förlikning - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 månad sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Hej, 
kunden hade synpunkter på vårt arbete och ville inte betala våra fakturor mots 125 000 kr. I  bokslutet 181231 har vi lagt hela fordran på kto1518. Nu har vi förlikas och kunden betalde in 100 000 kr. Jag bokar: 
1930 D 100 000
1518 K 100 000
men vad gör jag med resterande 25 000 som är bokförda på 1518?
Foto på Maggis

Maggis

 • 284 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 månad sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Gör en kreditfaktura till kunden så att du har ett giltigt underlag när du vill få tillbaka momsen på din "förlust".

Bokför den på sedvanligt sätt

Kredit 1510
Debet 3041
Debet 2611


Bokför sedan "betalningen" av kredit fakturan  - kvitta den -

debet 1510
kredit 1518


 så är det löst

Mikael
Foto på Maggis

Maggis

 • 284 poäng 250 badge 2x thumb
Det råder omvänd skattskyldighet för byggtjänster har jag glömt att säga. Fordran är bokfört på kto 1518 ej reskontraförda kundfordringar. Det känns inte bra att blanda kto 1510 och skapa kredit faktura. Kan jag inte bara boka så här:

1518 K  25 000
3231 D 25 000 och har som stöd vår förlikning?

Vad tror du om det?

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Det är helt rätt tänkt, ingen kreditfaktura behövs i så fall - om kunden är nöjd med det den fått.

Mikael