Bokföra lön samt särskilt anställningsstöd - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej alla,
Jag har två frågor jag skulle behöva hjälp med:

1. Den första gäller att bokföra utbetald lön korrekt. Jag använder Vismas lönebesked där jag varje månad skapar ett lönebesked. Men när jag sedan betalar ut lönen, på vilket konto ska jag bokföra det så de blir korrekt och på vilket konto bokför man skatte kostnaden för lönen så denna också är korrekt?

2. Jag får ett s.k bidrag från arbetsförmedlingen varje månad för en av mina anställda. Jag har bokfört denna inbetalning enligt följande:

1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto DEBIT
3988 - Erhållna bidrag och ersättningar för personal KREDIT

Men detta tror jag blir fel eftersom denna summa hamnar sedan när jag gör en momsrapport under "Övrig momsfri försäljning m m 42 "vilket inte är korrekt då det inte är en momsfri försäljning.

Någon som har koll på dessa och hur man gör det korrekt?

Med vänliga hälsningar
Foto på Taha M

Taha M

 • 306 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Irre

Irre

 • 988 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har lärt mig att kreditera konto 7690 (AB)

Debiterar ,beroende på ,1930 eller 1630/ bank eller skattekonto
Gäller alltså bidraget.
(Redigerad)
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Hej! För att få bort det från momsrapporten måste du ta bort en momsrapportkod som förmodligen ligger på konto 3988. Lönebidrag är definitivt inte reguljär omsättning ur momsperspektiv. Sen är det ju mer en smaksak var man vill se det statliga bidraget i sin resultatrapport; som intäkt eller kostnadsreducering, dvs om man använder sig av kontoklass 3 eller 7.
Foto på Taha M

Taha M

 • 306 poäng 250 badge 2x thumb
Hej och tack för svar,
Vad är det korrekta, jag menar, vad spelar det för roll om man använder det som intäkt eller kostnadsreducering? Och vilken är det "rätta" att använda?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Hej - här kan du se rekommendation från BFN: När och hur redovisas offentliga bidrag och andra erhållna bidrag?
Allmänt råd 6.27 Ett bidrag ska redovisas som intäkt, om företaget senast på balansdagen
uppfyller villkoren för att ta emot bidraget och inte annat anges i punkt
6.28.
Allmänt råd 6.28 Ett bidrag får inte redovisas som intäkt om bidraget ska
a) minska anskaffningsvärdet vid förvärv av en tillgång enligt punkt
9.14, eller
b) redovisas som skuld enligt punkt 17.4.
Ett bidrag som redovisats som skuld och som efterskänks eller av annan
anledning inte ska återbetalas ska redovisas som intäkt.
Kommentar Bidrag är stöd som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i
utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande
sin verksamhet. Bidrag kan lämnas av t.ex. EU, staten eller kommuner, så
kallade offentliga bidrag, men också av bidragsgivare som inte är offentliga
organ. Vid bedömningen av om ett stöd är ett bidrag saknar det betydelse om
stödet lämnas med återbetalningsskyldighet eller inte. Ett lån kan således vara
ett bidrag. Även en reduktion kan vara ett bidrag.
finns att läsa här: http://www.bfn.se/upload/sv/redovisni...

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.