Bokföra mat vid ledningsmöte

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Representation

Hur ska jag bokföra inköpskvittot för lunch som ätits på ett ledningsmöte?
sex personer var med på mötet. 2 st. var ägarna. 4 st. var anställda.
Kostnaden för allt var 381,15 kr inkl. 40,82 kr moms.
Foto på Kitty

Kitty

  • 570 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.