Bokföra överlåtelse av EF till AB - Skatt

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Ombildning EF till AB inkråm

Hej

Mitt bolag har nu precis tagit över hela verksamheten i min enskilda firma, d.v.s. en inkråmsöverlåtelse med allt av realtillgångar (vilket i praktiken numera endast var pengar på firmans bankkonto) samt expansionsfond och periodiseringsfond för taxeringsåren 2015 & 2016.

Låt oss säga att min EF hade 200 000 kr på kontot, 100 000 i expansionsfond, 30 000 i periodiseringsfond från 2015 och 20 000 i periodiseringsfond för 2016. Jag har bokfört detta som följer:

I min EF
2013 D200000
1930 K200000

I mitt AB
1930 D 200000
2091 K 78000
2115 K 30000
2116 K 20000
2893 K 72000

Är detta rätt? Har jag missat något?

Mitt nästa steg nu är att ta ut de 72000 till mig själv privat (utan skattekonsekvenser) och sedan avregistrera min enskilda firma. När jag lämnar in deklarationerna för 2018 (i 2019) kommer att lämna in blankett K7 för mitt AB och en bilaga till min privata deklaration där jag informerar om överlåtelsen.

Mvh
Frank Mortensen
Foto på FrankM

FrankM

  • 140 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.