Bokföra premiebetalning direktpension och vanlig tjänstepension

 • 0
 • 15
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,

Jag har precis börjat använda eEkonomi (använde tidigare Visma eget aktiebolag) och undrar hur man ska bokföra betalning av premier för tjänstepension respektive direktpension för ett aktiebolag.

Tack på förhand!

/Andrés
Foto på andres

andres

 • 362 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

 • 0
 • 15
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Andrés

Innan jag svarar på frågan behöver jag veta om direktpensionen avser en person som äger mer än hälften av rösterna i företaget.
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Jag kom på ytterligare en fråga som kan vara bra att veta.

Har direktpensionen säkerställts med en kapitalförsäkring?
Foto på andres

andres

 • 362 poäng 250 badge 2x thumb
Hej Pär:
- Ja, direktpensionen avser person som äger mer än 50% av rösterna i företaget.
- Direktpensionen har säkrats med en kaptialförsäkring
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Andrés!

Ursäkta att jag inte svarat dig snabbare, igår var jag ute på fältet.

Vi börjar med premier för tjänstepension för anställda. Dom kan bokas på konto 7411, premier för kollektiva pensionsförsäkringar. Det man inte skall glömma är att även boka den löneskatt som man måste betala i samband med inkomstdeklarationen. Den utgör 24,26 % av premien. En premie på 1 000 kr skall då bokas:
• Kredit 1930, Bank 1 000 kr
• Debet 7411, Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 1 000 kr
• Kredit 2514, Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 242,60 kr
• Debet 7533, Särskild löneskatt på pensionskostnader 242,60 kr

Det finns inget krav att boka löpande på konto 2514 resp. 7533, men senast i samband med bokslutet måste det ske. Därför förordar jag att boka det löpande för att inte få någon negativ överraskning i samband med bokslutet.

Så till direktpension för en delägare med ett bestämmande inflytande i bolaget. Pensionsåtagandet är dessutom säkerställt med en kapitalförsäkring. När en sådan här premie betalas uppstår det därför inte bara en kostnad (premien) utan även en tillgång (kapitalförsäkringen) och en skuld (pensionsåtagandet). För enkelhets skull förutsätter jag att premien skall täcka både den kommande pensionen och den därtill hörande särskilda löneskatten. En faktura från försäkringsbolaget på 10 000 kr skall då bokas så här:
• Kredit 1930, Bank 10 000 kr
• Debet 7421, Kapitalförsäkringslösning ägare 10 000 kr
• Debet 1385, Värde av kapitalförsäkring 10 000 kr
• Kredit 2230, Övriga avsättningar för pensioner 10 000 kr

Sen tillkommer lite tankemöda i samband med bokslutet och deklarationen. Bl.a. är beloppet på konto 7421 inte avdragsgillt (det blir avdrag först när pensionen faller ut) och konto 1385 skall stämmas av mot försäkringsbolagets värdebesked (i vissa fall måste nedskrivning ske).

Bästa hälsningar
Pär Gustavsson
Foto på andres

andres

 • 362 poäng 250 badge 2x thumb
Tack Pär!
Några kompletterande frågor:
- Jag kollade på kontoplanen och hittade kontot 7412 Premier för ind. p-förs. (istället för 7411) då jag tolkar "kollektiv pensionsförsäkring" som att den är kopplad till kollektivavtal. Men det kanske i praktiken inte spelar någon roll!?
- Vad menar du med "taknkemöda i samband med bokslut och deklaration"? Som jag tolkar det ska saldot på kontot 7421, i bokslutet, hanteras som ej avdragsgilla kostnader. Och när det gäller kto. 1385 så måste man stämma av mot värdebeskedet. Är de något mer?

Vänliga hälsningar,
Andrés
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej igen!

Om du väljer konto 7412 eller 7411 har som du själv anger ingen betydelse.
Då lämnar vi den löpande bokföringen och övergår till bokslut, årsredovisning och deklaration. Att saldot på konto 7421 inte är avdragsgillt har du redan noterat. Bra!

När det gäller konto 1385 och 2230 så skall dessa hanteras så här: Vid årsskiftet kommer ett värdebesked på kapitalförsäkringen och det värdet skall jämföras med anskaffningsvärdet. Är verkliga värdet högre behöver inget göras. Understiger verkligt värde anskaffningsvärdet kan nedskrivning bli aktuellt. Om det sammanlagda värdet på företagets finansiella anläggningstillgångar på balansdagen understiger det sammanlagda redovisade värdet med mer än det lägsta av 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång skall en nedskrivning göras.

Dessutom skall man under posten ”Ställda säkerheter” i årsredovisningen ange årets utgående redovisade värde.

I tilläggsupplysningen till resultaträkningen skall beloppet på konto 7421 ingå i beloppet som anges på raderna för ”Sociala kostnader och pensionskostnader” och ”varav pensionskostnader”.

Lycka till och hoppas att det blir mycket pengar i pension!

Hälsningar
Pär Gustavsson
Foto på Tina

Tina

 • 62 poäng

Hej! Jag undrar om det ska räknas löneskatt på beloppen på konto 7421? Och även om det ska räknas på den ej avdragsgilla delen (kapitalförsäkringsdelen) som ofta finns i vanliga pensionslösningar?

Tack på förhand! / Catrine

Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Catrine! Särskild löneskatt beräknas endast på p-klassade försäkringar och aldrig på k-klassade försäkringar. Alltså beräknar du löneskatten på den del som är p-klassad om det är en försäkring som innehåller båda delar. Det är smart att dela upp konteringen på dessa så du får ett konto med alla p-klassade och ett annat med alla k-klassade försäkringar. 
Foto på andres

andres

 • 362 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för bra svar!
Jag hoppas att det pensionsförsäkringen blir lönsam, men att jag inte ska behöva gå i pension än på ett tag...
Foto på EvaE

EvaE

 • 92 poäng 75 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Kontering privatägd kapitalförsäkring.


Hej,
Har ett aktiebolag och vi har precis samma frågeställning som Örjan i en annan tråd. Men Örjan hade ett annat program och jobbade inte med konteringar och debet/kredit, och vi har eEkonomi så därför undrar jag vilket konto jag bör boka den ej avdragsgilla kapitalförsäkringen (en slags livförsäkring) för de anställda med dem som förmånstagare?
Tack på förhand!
Foto på EvaE

EvaE

 • 92 poäng 75 badge 2x thumb
Ovanstående svar gällde en majoritetsägare. Min fråga gäller en anställd samt två delägare som äger 50% vardera, alltså inte en majoritetsägare. Gäller samma svar då? "Örjan"-tråden som jag hänvisade till verkar inte ha samma lösning som ovan. Tacksam för mer info.
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Eva och ursäkta att svaret dröjt. Jag passade på att ta lite ledigt innan bokslutssäsongen drar igång på allvar.

Innan jag svarar vill jag veta vad det är du skall bokföra. Är det pensionsåtagande med kapitalförsäkring gentemot anställda och 50/50-ägare eller är det vanliga pensionsförsäkringspremier. Är det fråga om det förstnämnda behöver jag även veta om kapitalförsäkringen skall täcka både pensionen och den tillhörande löneskatten?
Foto på TMP sport

TMP sport

 • 202 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Pensionspremie och livförsäkring i Administration 500. Skatt?.


Hur bokför jag pensionspremie/livsförsäkring till dels aktieägare samt anställda i ett AB?

På fakturan från SPP livförsäkring finns ingen skatt uttryckt, dock står där "skattekategori: tjänstepension" efter premiebeloppet?

Även, bokför jag pension/livförsäkring för vart och en av de anställda eller summan för total månadspremie som fakturerats?
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej TMP sport

Du kan bokföra SPP-fakturan exakt som jag svarade Andrés överst i den här tråden. Beloppen märkta med "skattekategori tjänstepension" skall du alltså boka på 7411, pensionsförsäkringar. Du behöver inte boka för var och en utan hela beloppet på en gång. Sedan kan du (om du vill) boka löneskatten på konto 7533 debet och 2514 kredit. Du har rätt i att det inte står något om löneskatt på fakturan från SPP utan det är något som man måste hålla reda på själv. Det är just därför jag tycker det är bra att boka upp den preliminärt under året. När sedan året är slut skall du i inkomstdeklarationen ange hur mycket pensionspremier tillhörande skattekategori tjänstepension som du betalat. På det beloppet utgår 24,26% i särskild löneskatt, som bolaget får betala via sin skattsedel tillsammans med övriga skatter.

Den delen av fakturan som avser livförsäkring kan du bokföra på konto 7581, grupplivförsäkringspremier.
Foto på Micke

Micke

 • 822 poäng 500 badge 2x thumb
Hej, fattar inte det här med löneskatt? Varför kommer den upp? Är det förtäckt arbetsgivaravgift?

Sen undrar jag om den ska vara för beloppet som avsätts i tjänstepensionen och då inte för vårdförsäkring mm?

MBH Micke
PS Eget ägt AB och ingen direktpension.
Foto på Mathias

Mathias

 • 332 poäng 250 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Bokföring gruppfaktura pensioner och försäkringar.


Hej,

jag har fått följande faktura med olika försäkringar på (skattekategori inom parantes):

olycksfall (K)
Sjukvård (K)
Tjänstegruppliv (K)
Tjänstepension Fond (T)

i villkoren för sjukvårdförsäkringen står det:

"Om arbetsgivare betalar anställds premie för sjukvårdsförsäkring (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är 3 procent av premien för sjukvårdsförsäkringen skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet."

Efter ett antal försök att reda ut bokföringen mha detta forum så ställer jag istället frågan: Hur ska detta bokföras korrekt?

//Mathias
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

 • 92,334 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

I den här tråden föreslår Pär hur du kan bokföra olika typer av pensionsförsäkringar.

Om du ska registrera en förmån för den anställde så registreras det i lönekörningen och ökar då den anställdes skatt och arbetsgivaravgifter.

Återkom gärna om du har fler funderingar!
/Anna
Foto på stenvall1

stenvall1

 • 196 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Hur bokför jag pensionsförsäkring i eEkonomi ?.
Foto på Ann

Ann

 • 316 poäng 250 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Pensionsförsäkring.


Hej!
Jag ska bokföra min pensionsförsäkring på 2000kr (till mig som egen ägare i AB). När jag ska matcha bankhändelsen, vilken bokföringshändelse ska jag välja? Ska även löneskatten bokföras nu eller i samband med bokslut? Jag anv kontantmetoden.
Foto på Ann

Ann

 • 316 poäng 250 badge 2x thumb
Jag kopplades till den här tråden men tycker inte att jag hittar ett tydligt svar. Min pensionsinbetalning är en "vanlig" pensionsförsäkr, dvs ingen kapitalförsäkring och ingen tjänstpension. Vore toppen om jag kan få en personlig förklaring kopplat till min frågeställning ovan. /Ann
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Ann

Din "vanliga pensionsförsäkring" kan likställas med en tjänstepensionsförsäkring. Knäckfrågan är om den är "P-klassad". Boka 2 000 kr mot konto 7412 när pengarna dras från ditt konto. Det finns inget krav att löneskatten ska bokföras i samband med att du bokför P-försäkringen löpande. Du får lite bättre uppföljning på resultatet i verksamheten om du väljer att bokföra den månadsvis istället för en gång per år.
Foto på chrillelundmark

chrillelundmark

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Tjänstepennsion och privatägd kapitalförsäkring.


Hej!

Har en faktura över min pesnionsplan. Den är uppdelad i två olika kategorier.
1: Tjänstepensionförsäkring
2: Privatägd kapitalförsäkring

Jag har läst mig till att del ett ska sättas på konte 7412 men var ska del 2 sättas? Del 2 omfattas av en olycksfallförsäkring samt en kapitalförsäkring med benämning efterlevandekapital. Som jag funderar på att sätta upp den nu så är jag lite inne på att det går som ren lön, dvs ökar på löneutbetalningen, stämmer det? Jag bifogar en bild, har jag gjort rätt med mina konton här? Extremt klurigt detta med pension. :S.
Foto på CM

CM

 • 782 poäng 500 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Hur ska jag bokföra tjänstepension och kapitalförsäkring i AB?.


Hej! Hoppas att jag kan få lite hjälp med detta problemet!

Vi har fått en faktura från Swedbank med en pensionsplan, det gäller min sambo som är 100% ägare i företaget.

382,50 kronor tjänstepension fond och 89,34 kronor i TNUG (?) kapitalförsäkring.
Totalt betalar vi då 472 kronor.

Hur ska jag bokföra fakturan? Svara gärna med ett utförligt svar så jag har chans att förstå, detta är lite utanför mitt kunnande!

Tack på förhand!
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Tjänstepensionens premie, 382,50 kr, skall bokas på konto 7412, Premier för individuella pensionsförsäkringar. Denna försäkring genererar dessutom en skatt, som heter särskild löneskatt. Den uppgår till 24,26% av premien och den skall redovisas i inkomstdeklarationen och skall betalas tillsammans med bolagets övriga skatter. När året är slut har ni betalat 12 x 382,50 = 4 590 kr i pensionspremie. 24,26% på 4 590 kr är 1 113 kr, och det skall bokföras debet 7533, Särskild löneskatt på pensionskostnader och kredit 2514, Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader.

Den andra delen av fakturan, TNUG, avser en individuell livförsäkring och skall bokas på konto 7690, Övriga personalkostnader. Eftersom det är en individuell livförsäkring som ägs av den anställde (din sambo) och betalas av arbetsgivaren skall beloppet även förmånsbeskattas hos den anställde och arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter. Därför måste man varje månad redovisa en förmån, förslagsvis i den ordinarie lönehanteringen. Förmånen är lika stor som premien, d.v.s. 89,34 kr. Beloppet bokförs debet konto 7389, Övriga kostnader för förmåner och kredit 7390, Motkonto förmåner. Helt meningslös bokning kan tyckas men den görs för att ha möjlighet att stämma av så att rätt arbetsgivaravgifter betalats under året. Beloppet 89,34 skall slås samman med månadens bruttolönesumma och bilda underlag för arbetsgivaravgiften, som bokförs tillsammans med månadens övriga arbetsgivaravgifter på konto 7510. För er som använder Visma Löneprogram sköts förmånsbokningen och redovisningen av arbetsgivaravgiften automatiskt så ni behöver inte fundera så mycket på det.

Efter denna tunga utläggning kommer så ett sammanfattande svar:
Fakturan skall bokas 382,50 kr debet konto 7412 - 89,34 kr debet konto 7690 och 0,16 kr debet konto 3740, öresutjämning. Summan av dessa debiteringar blir 472 kr, som krediteras konto 2440, leverantörsskulder (eller 1930/2330 för er som använder kontantmetoden). Men – som ni ser ovan är det en hel del bokföring som tillkommer avseende särskild löneskatt, förmånsvärde och arbetsgivaravgifter.

Hoppas nu att fonderna går bra och så småningom ger ett rejält tillskott till pensionskassan.
Foto på Micke

Micke

 • 822 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Tjänstepension & Försäkringar.

Hej, hur bokför jag tjänstepension, vårdförsäkring, premiebefrielse, sjukförsäkring mm
Foto på Micke

Micke

 • 822 poäng 500 badge 2x thumb
Hej, fattar inte det här med löneskatt? Varför kommer den upp? Är det förtäckt arbetsgivaravgift?

Sen undrar jag om den ska vara för beloppet som avsätts i tjänstepensionen och då inte för vårdförsäkring mm?

MBH Micke
PS Eget ägt AB och ingen direktpension.
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
När aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. ska lämna sin deklaration, en så kallad Inkomstdeklaration 2, finns det ett avsnitt på blanketten som heter: Underlag för särskild löneskatt. Har bolaget betalat ”P-klassificerade” försäkringar ska man ange det i ruta 1.4 i deklarationen. P står för pension. Om bolaget har betalat pensionsförsäkringspremier på 10 000 kr under året så ska man ange 10 000 kr i ruta 1.4. Då kommer bolaget att få betala särskild löneskatt på 24,26 % alltså 2 426 kr.

Jag känner inte till den politiska bakgrunden för särskild löneskatt men tecknar ditt bolag en pensionsförsäkring förmås ni även betala särskild löneskatt. Det finns en annan klassificering av försäkringar nämligen ”K-klassificerad” försäkring, där K står för kapital. Tecknar du t.ex. en livränteförsäkring kan den vara antingen p-klassad eller k-klassad. Det är därför viktigt att läsa på vad bolagets försäkringar har för skattekategori. Bolaget får inte avdrag för en k-klassad försäkring.

Jag har även stött på en variant där en viss del av försäkringen ska redovisas som förmån och det finns även försäkringar som är avdragsgilla. Det gäller att hålla tungan rätt i mun!

Du får undersöka vilken skatteklassificering försäkringarna har och börja i den änden. Den som sålt försäkringarna borde kunna svara på vad det avser. 

Foto på Micke

Micke

 • 822 poäng 500 badge 2x thumb
Hej,
denna fattar jag men det saknas ju en 1930 för att betala själva skatten och vad ska den sen kvittas mot.
Debet respektive kredit?

Alltså någon gång ska ju skatten betalas från 1930 och då bör den ju konteras mot något?

MBH Micke
PS Hade ni haft telefonsupport så hade man kunnat lösa saker och ting direkt nu måste man backa och vänta för att göra fel och sen kontera om är ingen hit....ta upp det med NöjdKundAnsvarig :-)

Vi börjar med premier för tjänstepension för anställda. Dom kan bokas på konto 7411, premier för kollektiva pensionsförsäkringar. Det man inte skall glömma är att även boka den löneskatt som man måste betala i samband med inkomstdeklarationen. Den utgör 24,26 % av premien. En premie på 1 000 kr skall då bokas:
• Kredit 1930, Bank 1 000 kr
• Debet 7411, Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 1 000 kr
• Kredit 2514, Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 242,60 kr
• Debet 7533, Särskild löneskatt på pensionskostnader 242,60 kr
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,270 poäng 3k badge 2x thumb
I bokningen ovan får vi en skatteskuld på konto 2514. Om vi upprättar bokslut per 2014-12-31 och får restskatt regleras skatten 2016-03-12. Först då bokför vi 2514/1930. 
Foto på Micke

Micke

 • 822 poäng 500 badge 2x thumb
OK men vart tar då 7533 vägen som jag trodde mappade mot 2514?
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,270 poäng 3k badge 2x thumb
Med konto 7533 händer inget mer utan löneskatten som bokas här "stannar" på kontot precis som vilken annan kostnad som helst. Det konto som återstår att boka är skuldkontot 2514. Det skall debiteras den dag pengarna dras från bolagets skattekonto.
Gott Nytt År!
Foto på Kristina

Kristina

 • 124 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Tjänstepension.

Hej, när jag ska avsätta tjänstepension till mig själv som anställd i mitt aktiebolag. Hur redovisar jag detta och har jag förstått rätt att dessa utbetalningar är skattefria? Tack! /Kristina
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Kristina,
Du får förklara lite mer vad du har gjort innan jag kan svara på hur detta skall bokföras. 
Foto på Maria

Maria

 • 70 poäng
Hej, hur gör man med premiebefrielsen som man köper till pensionsförsäkringen? Bokar man den på samma sätt och bokför löneskatt på det?
Foto på Anders Vikhult

Anders Vikhult

 • 884 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Pensionsförsäkring i ett AB - eEkonomi.

Jag har ett AB och har tecknat en pensionsförsäkring och betalar in 1000:-/mån till Danica Pension. Hur bokför jag det?
Foto på cykelbud

cykelbud

 • 182 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra pensionspremie - eEkonomi.

Hej!
Jag har aktiebolag och betalar tjänstepension till ett pensionsbolag för mig själv.
Jag har fått första fakturan från dem och undrar hur jag ska bokföra det:

Det finns flera delar
-Ålderspensionspremie, det som går till själva tjänstepensionen
-Premiebefrielsepremie, en försäkring så att om jag är sjuk så fortsätter den att betala pensionspremien
-Sjukförsäkringspremie, får pengar om jag blir sjuk

Blir det här rätt bokföring:
7410 - pensionspremien
6310 - företagsförsäkringar (premiebefrielsepremie samt sjukförsäkringpremie)

Är det rätt konton?

Mvh Anders
Foto på Mia S

Mia S

 • 92 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra livförsäkring - Visma Administration.

Hej,

Har fått en faktura på en livförsäkring och är osäker på hur denna ska bokföras. Premien är skattefri och ej avdragsgill.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.