Bokförd skatteskuld / skattemässiga justeringar

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 5 månader sedan
 • Besvarad
Jag fyller i INK2 och har fastnat i en tankevurpa... Kanske att nån kan hjälpa? Vi har inte gjort några skatteinbetalningar under året, utan har nu räknat fram årets (kvar)skatt och bokfört den på D8910/K2512. Är detta rätt, trots att jag redan nu vet att den slutliga skatten kommer bli avsevärt lägre än det belopp som bokförts som skatteskuld på 2512, eftersom vi gör skattemässiga justeringar? Den skatt som jag kan räkna fram från underlaget för inkomstskatt (ruta 1.1) bokförs alltså inte? I bokslutet kommer vi ju då visa en skatteskuld som är större än den "verkliga" skulden. Om det trots allt är riktigt, hur bokar jag då bort den skatteskulden/diffen när slutskattebeskedet väl kommer, alternativt när inbetalningen görs?
Foto på JL

JL

 • 480 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på lw

lw

 • 5,060 poäng 5k badge 2x thumb
Boka upp 8910/2512 det som ska vara rätt, efter de skattemässiga justeringarna.

För att finlira lite nu, kan jag berätta hur jag gör. Jag har en mall i Excel som jag har kallat skatteberäkning.

I Excelarket har jag på första raden posten "Resultat efter finansiella poster". I kolumnen skriver jag in summan jag fått fram där.
Raderna under, i det här fallet har jag en P-fond som måste återföras.
Jag räknar ner nettot sedan: resultatet + återföringen av P-fonden

Efter det har jag några rader med rubriken "Skattemässiga justeringar av resultatet"
Det är sådant som avgår: ej skattepliktiga intäkter och sådant som tillkommer, ej avdragsgilla kostnader
Efter det, ny nedräkning

Sedan har jag rader för:
Skattepliktig schablonintäkt på p-fond
Övriga skattemässiga justeringar på aktiebolag
outnyttjat underskott fr f g år
Ny nedräkning som jag kallar "underlag för avsättning till P-fond"

Framräkning av årets maximala avsättning till P-fonden

Efter det, får jag ett skattemässigt resultat

Sedan, räknar jag fram årets skattekostnad och på raden under en ruta där jag fyllt i preliminärskatten som avgår, men den har du inte så där ska det vara noll.

Efter det, det sista, framräknat resultat

Så, jag har i Excelarket försökt efterapa det som återfinns i bokslutsprogrammet och i skatteprogrammet. Många tycker kanske att det här är overkill, men jag blir hjälpt av denna mall. Jag har lagt till rader för beräkningar jag inte behöver jobba med alla år, men det är skönt att ha en mall att luta sig emot. 

Lycka till
Med vänlig hälsning Lena 

Foto på JL

JL

 • 480 poäng 250 badge 2x thumb
Många tack för utförligt svar Lena! Jag ska se vilka tilläggmoduler (och Excel :-) jag behöver för att få ordning på detta... Men då betyder det alltså att beloppet i "3.25 Skatt på årets resultat" (och därmed också 4.3a) inte bokförs, utan jag bokför endast det framräknade beloppet och bokför det på D8910/K2512 (och för in beloppet i ruta 2.49 Skatteskulder)?
Foto på lw

lw

 • 4,964 poäng 4k badge 2x thumb
Du behöver inga moduler om du använder mallen.
Du gör bokföringen som vanligt fram till att du skall räkna fram skatten. När det är dags, tar du fram mallen och med hjälp av den, räknar du fram den skatt som skall bokas upp.

Skatten bokar du sedan upp som du föreslagit 8910/2512
Resterande peng som blir kvar, bokas upp mot resultatet 8999/2099

Lycka till!
Med vänlig hälsning Lena
Foto på JL

JL

 • 480 poäng 250 badge 2x thumb
Många tack Lena! :-)