Bokföring av "Gamla leverantörsskulder" som utgått

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad

Fråga 1. Hur bokförs ingående (1/1 2017) leverantörsskulder avseende reserverade arbetsgivaravgifter. Dessa har angetts till ett för högt belopp jämfört med som senare betalts. Utgår från att beloppet bokförs som en intäkt. Men hur?

Fråga 2. Går det att få en numrering av använda bokföringskonton?

M v  h

Gunnar


Foto på Gunnar

Gunnar

  • 180 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på LW

LW

  • 20,834 poäng 20k badge 2x thumb

Arbetsgivaravgifter är inte leverantörsskulder - det är skilda konton. Arbetsgivaravgifter ligger på ett specifikt konto. När du betalar ut, motkonterar du skulden.

Bokföringskontona borde du kunna skriva ut; har du någon meny som heter utskrift eller dyligt, där borde du kunna skriva ut bland annat en kontoplan.

//L