Bokföring av preliminärskatt och pensionsavsättning - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej.

Jag har nyligen startat ett aktiebolag och ska snart betala min första preliminärskatt. Jag använder mig av kontantmetoden. Jag har uppgett till Skatteverket att min uppskattade vinst för det första året är 10 000 kr samt att jag kommer att avsätta 50 400 kr i premier till tjänstepension. Enligt Skatteverket ska jag då betala 2 200 kr i inkomstskatt samt 12 227 kr i särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda. Varje månad ska jag betala in ett belopp på 1 442 kr.

Enligt följande länk jag hittat ska man bokföra betalning av preliminärskatt i två steg:

https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-betalning-av-f-skatt

Enligt följande länk rekommenderas man att vänta med att bokföra den särskilda löneskatten på pensionskostnader till bokslutet https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/88oggpe3w0663

Hur ska jag hantera detta?

Ska jag lämna in en ny uppgift till Skatteverket om att jag inte har några pensionskostnader och istället när bokslutet närmar sig redovisa den särskilda löneskatten på pensionskostnaderna? Då skulle jag ju kunna redovisa enligt de två länkarna ovan. Då kommer ju betalningen för den särskilda löneskatten betalas in som en klumpsumma vid räkenskapsårets slut.

Ett annat alternativ är ju att jag betalar in preliminärskatten enligt vad jag angett till Skatteverket. Då har jag ju redan betalat in den särskilda löneskatten. Här förmodar jag att jag ska dela upp månadskostnaden så att det som är inkomstskatt betalas enligt de konton som föreslås i den första länken. För den del som är särskild löneskatt på pensionskostnader använder jag mig av de konton som föreslås i den andra länken.

/ Magnus
Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Den preliminära debiterade skatten ska du bokföra 

2510/2514 debet och 
1630 kredit

och betalningen av skatten som du läser i länken

sedan tycker jag att det är en bättre ide att bokföra löneskatten i samband med att du betala premien -då har du koll på kostnaden och därmed resultatet löpande under året.

Att bokföra den preliminära skatten på 2510 i samband med att den betalas är ju bara att minska den skuld som uppstår när pensionpremien betalas in och skatteskulden bokas upp - 7533 debet mot 2510/2514 kredit.
,
Du ska inte lämna in någon uppgift om att du inte har pensionskostnaden - den uppgiften blir ju då felaktig så länge du betalar premien löpande under året.

Huruvida du delar upp den preliminära skatten mellan fler konton eller ej är av underordnad betydelse - de kommer ju ändå på samma slutskattsedel från skatteverket i samband med att taxeringen fastställs.

Mikael Pettersson
Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb
Hej.

Tack för svaret.

Om jag förstått dig rätt så ska jag använda den första länken för att redovisa den del av preliminärskatten som är inkomstskatt (22%). Om jag väljer att använda både steg 1 och steg 2 eller bara steg 2 är av mindre betydelse.

För den del av preliminärskatten som är särskild löneskatt använder jag mig av den andra länken.

Datumen för när preliminärskatten respektive premien för tjänstepensionen (och därmed löneskatten) ska betalas in skiljer sig åt med drygt två veckor. Det gör ju i så fall att bokföringsdatumet för löneskatten inte stämmer med när den betalades in, fast det kanske är OK?

I samband med bokslutet redovisar jag 7533 debet mot 2510/2514 kredit för den särskilda löneskatten.

För inkomstskatten, ska jag byta ut 7533 mot något annat och ställa det mot 2510?

/ Magnus
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Länk 2 beskriver en avsättning för pension, du betalar en faktisk premie

då blir konteringen

7412 debet och
1930 kredit (likvidkonto)

och jag förordar att du redan då när premien betalas bokar upp löneskatt på pensionen

7533 debet
2510/2514 kredit

Den slutligt framräknade inkomstskatten bokförs vid årets slut när resultatet är känt, det är årets näst sista transaktion - 

8910 debet
2510 kredit.

den sista transaktionen för året är därefter uppbokning av årets resultat efter skatt - men det är en annan historia

MIkael Pettersson
Foto på Magnus

Magnus

 • 662 poäng 500 badge 2x thumb
Blir det rätt om jag redovisar enligt nedan?

Måste jag skapa några manuella verifikationer och i så fall för vilka delar?

Här har jag valt ett ytterligare steg vid bokföringen av löneskatten för att tydligare kunna följa flödet av pengar från mitt bankkonto till det slutliga kontot (7533).

Beloppet jag ska betala i preliminärskatt är 1442 kr/månad. I det ingår den totala kostnaden för löneskatt (1220 kr) samt inkomstskatt (222 kr).

I samband med betalning av min tjänstepension bokför jag:

1930 Kredit    4200
7412 Debet    4200

1930 Kredit    1220
2514 Debet    1220

2514 Kredit    1220
7533 Debet    1220

I samband med betalning av preliminärskatten bokför jag:

1930 Kredit    222
1630 Debet    222

1630 Kredit    222
2518 Debet    222
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Du ska bokföra den faktiska löneskatt som belöper på den faktiskt betalda premien som då är 4200 x 24.26 % = 1019 kr

Den preliminärt debiterade skatten bokför du 2510 / 1630 vid varje uppbörd = dag för debitering på skattekontot.

Det finns ingen anledning att dela på den debiterade skatten eftersom du inte vet i förväg att den delningen motsvarar verkligheten.

MIkael 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.