Bokföring av varukostnad - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 6 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Vid varje varuinköp bokför jag inte på inköp av varor(4000) utan att jag lägger dem på lager 1460 + och bokför mot 1930-. jag stämmer av varukostnad vid årsbokslut genom att inventera lagret och bokför via lagerförändring 4900 samt 1469. jag stämmer  inte av på varuinköp 4000 när jag säljer en vara utan jag tar de på intäkt( försäljn. av varor 3*-) samt bank 1930+. undrar om jag har gjort rätt?
Foto på Kevin

Kevin

 • 690 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Du har en bra rutin, risken ör dock att ditt resultat blir missvisande under året när alla inköp är bokförda som en tillgång trots att du redan sålt dem men det kanske är av underordnad betydelse
Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
....för dig.

Mikael
Foto på Kevin

Kevin

 • 690 poäng 500 badge 2x thumb
Tack för svar.
ja. jag har en excellista och har koll på vad jag har sålt och vad som är kvar.
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 26,318 poäng 20k badge 2x thumb
Nu har jag för mig att eEkonomi är begränsat vad gäller egna automatkonteringar men i Adm så kan man göra så här och sedan koppla en automatkontering till försälningskontot och boka en preliminär varukostnad. Blir ju nästan rätt och är man lite negativ i beräkningen så kommer inga obehagliga överraskningar. Man kan iofs även göra en manuell bokföringsorder (för det går väl iaf i eEkonomi) som sista verifikat varje månad för att hamna lite mer rätt. Vi har oftast då gjort en excelmall där vi gör en färdig formel som bygger på en procentsats (som vi kan ändra) och som då skapar en bokföringsorder med rätt konton. Låser alla fält utom procentsatsen och omsättningen.... allt för att minska felkällorna.
Bättre nästan rätt (d.v.s bokföra en preliminär varukostnad) än helt fel (inte bokföra någon). Lycka till!
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Toppen Kevin

Mikael
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,360 poäng 10k badge 2x thumb
Jag anser nog till skillnad från Mikael att detta är helt fel enligt regelverket. Man kan självfallet inte basera kostnaden för varuinköp på skillnaden i lager efter avräkning av sålda varor.
Det betyder ju att ev svinn eller nedskrivning av lager pga inkurans gör att varuinköpen under året ser ut att ha varit mindre än  verkligheten.
Självklart ska varje faktura bokas mot ett 4-konto. Finns absolut inget undantag från den regeln!
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 25,856 poäng 20k badge 2x thumb
Där håller nog inte jag med däremot, om du inte använder Visma Adm 2000 och lagerhanteringen där vill säga. Ett inköp av varor är i grunden ingen kostnad och skall ju inte kostnadsföras, istället så uppstår ju kostnaden vid försäljningen av densamma, ksv i våra termer (KostnadSåldVara). Att bokföra inköpen mot 14xx är korrekt tycker jag då dom inte är en kostnad i det här läget utan först när dom säljs. 
Visma Administrations hantering är att inköpen bokas mot 4010, sedan bokas lagerjournalen kredit 4090 debet 14xx vilket jag först inte fattade någonting alls av. Fördelen är möjligen att man hela tiden ser hur stora inköpen är. 
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,360 poäng 10k badge 2x thumb
Oavsett vilket system du bokför i så gäller ju allmänna principer. Självfallet är det en kostnad för företaget när man köper en vara och lägger på lager. Och att sedan kostnaden matchas av en vinst när man säljer varan.  Så som du beskriver att Visma Administration fungerar är ju självklart.
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 25,856 poäng 20k badge 2x thumb
Nja, ett varuinköp är ingen kostnad. Det rör bara balanskonton. Ut med pengar och in med varor så där håller jag inte alls med.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Kevin
Om du har ett tillvägagångssätt där du tycker dig ha god kontroll så ska du jobba vidare så.

Fortsatt lycka till

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
......det viktiga är att det är rätt summerat när du lämnarvdin inkomsrdeklaration
Mikael
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,360 poäng 10k badge 2x thumb
Nej! Det viktiga är att bokföringen redovisar samtliga affärshändelser på ett korrekt sätt. Att då bokföra ett varuinköp som en lagerförändring kan inte vara OK. Det säger sig självt att den kostnad för varuinköp som hans metod leder till i bokslutet inte är korrekt. Allt svinn och alla nedskrivningar av lagervärdet kommer att resultera i ett lägre belopp på 4010 än det korrekta! 
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
God Helg  Kevin

Hoppas du kommer vidare

Mikael
Foto på Tatiana

Tatiana

 • 1,346 poäng 1k badge 2x thumb
Mana kan förslå att bokföra KSV (kostnad sålda varor) = Ing saldo lager +  Inköp (om du har koll hur mycket du har köpt under perioden) - Utg saldo lager. 

Foto på Kevin

Kevin

 • 690 poäng 500 badge 2x thumb
lite förvirrad faktiskt. jag håller med att det inte är måste att bokföra alla inköp på 4010/4010 konto som varukostnad, utan att det faktisk varukostnad uppstår varje gång man använder/säljer en vara från lagret.
jag väljer att bokföra varukostnad varje månad (istället för att vänta till årsbokslutet) mellan 40* konto och 14* konto.