Bokföring då skatteverket drar pengar från skattekontot - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,

Jag har gjort tidigare års bokföring i Visma Aktiebolag där kontoplanen abstraheras bort något från användaren.  Efter att ha importerat denna till Visma eEkonomi ser jag att vid löneuttag bokförs arbetsgivaravgift och personalskatt på,

 • 2510 - Skatteskulder/fordringar
 • 2510 - Skatteskulder/fordringar
Överföring mellan företagskonto till skattekonto är vad man förväntar sig,

 • 1630 – Skattekonto
 • 1930 – Bankkonto
Då skatteverket faktiskt drar pengarfrån skattekontot används konto,

 • 1630 - Skattekonto                                                                                    
 • 2510 - Skatteskulder/fordringar
 

Skillnaden i Visma eEkonomi är att bokförings förslaget för Lön (tjänstemän) använder sig explicit av

 • 2710 - Personalskatt
 • 2731 - Avräkning lagstadgade socialaavgifter
Överföring mellan företagskonto till skattekonto gör jag enligt,

 • 1630 – Skattekonto
 • 1930 – Bankkonto
Min fråga,

Då skatteverket faktiskt drar pengarfrån skattekontot, ska dessa nu debiteras på,

 • 2710 - Personalskatt
 • 2731 - Avräkning lagstadgade socialaavgifter
Eller ska man fortfarande bokföradessa på                                             

 • 2510 - Skatteskulder/fordringar ?

M v h
Foto på Martin

Martin

 • 282 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,652 poäng 50k badge 2x thumb
Rätt kontering

Vid utbetalning av lön

Debet 7010
Kredit 2710
Kredit 1930

Debet 7510
Kredit 2731

Vid skattedeklaration på deklarationsdag

Debet 2731
Kredit 1630

och 
Debet 2710
Kredit 1630

vid betalnin g av skatt och arbetsgivaravgifter

Debet 1630
Kredit  1930

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,652 poäng 50k badge 2x thumb
Konto 2510 används vid debitering av bolagets F-skatt (den preliminärt debiterade enligt skatteverkets beslut ( som kommer till bolaget inför varje verksamhetsårs början - beslut kommer även om den debiterade skatten skall vara noll)

  A ) Vid skatteverkets debitering av preliminär på kontot

Debet 2510
Kredit 1630

B ) Skatteberäkning i bolagets räkenskaper vid årets slut.

Debet 8910 Beräknad skatt på årets vinst
Kredit 2510 Skatteskulder

C ) När skatteverket debiterar upp den slutliga skatten enligt taxeringsbeslut 

Debet 2510 Skatteskulder
Kredit 1630

C ) När skatteverket återlägger den preliminärt betalda skatten för det år beslutet avser 

Debet 1630
Kredit 2510

och så här går processen vidare med samma kontering år efter år

så det finns inget samband mellan kontering av löner , avdragen skatt och arbetsgivaravgifter  och kontot 2510

Mikael
Foto på Martin

Martin

 • 282 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för ditt svar Mikael,
Hur det hanteras i Visma eEkonomi är nu tydligt för mig. Något oklart varför det hanteras annorlunda i Visma Aktiebolag.

Efter att ha importerat 2016 års bokföring till Visma eEkonomi, finns det några ytterligare importerade verifikationer som belastar 2510.

 • Arbetsgivaravgifter + personalskatt för December 2016
 • Moms för Q4 2016
Då dessa utgifter drogs från mitt skattekonto (17/1 resp 12/2 2017) utgår jag från att de fortfarande ska debiteras på 2510.

Alternativt gör jag en rättelse av de två poster som Visma Aktiebolag genererat och fördelar de istället på 2710/2731 som Visma eEkomoni gör.   

M v h
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,652 poäng 50k badge 2x thumb
Den tidigare hanteringen får nog gottskrivas hanteraren och inte programmet :)

Din slutsats ang 2016 förefaller riktig - ligger skulden där så ska den bort därifrån. Du ser ju vad som blir kvar på 2510 efter det.

Mikael
Foto på Martin

Martin

 • 282 poäng 250 badge 2x thumb
Kan mycket väl vara ett "lager 8" problem från min sida, men verifikationen för arbetsgivaravgifter och personalskatt är till fullo autogenererad efter löneuttag. Nåja, problem solved, tack :) 

Det blir dock en följdfråga vad det gäller konton i Visma AktieBolag vs eEkonomi.

En sista importerad post gäller aktieutdelning, som och jag ska nu bokföra utbetalning av i visma eEkonomi. Googlar man lite tycks det råda konsensus att nedan kontering är korrekt,

Vid beslut av aktieutdelning
 • 2099 Debet
 • 2898 Kredit

Vid utbetalning av utdelning 
 • Konto 2898 Debet 
 • Konto 1930 Kredit  

Visma Aktie Bolag har dock lämnat efter sig en verifikation (beslut om aktieutbildning) enligt,
2091 - Balanserat resultat                         100.000
2893 - Aktieägarens fordran på bolaget                         100.000

Kanske inte så långt från sanningen, men är det inte udda val av konto?

Min fråga,
Kan jag använda dessa 2091/2893 och vid utbetalning bokföra det enligt, 
Konto 2893 Debet 
Konto 1930 Kredit

eller bör jag korrigera den ursprungliga posten och lägga det på  2099 / 2898 

M v h
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

 • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Då denna fråga berör annat än det som ursprungligen frågades om så lägger jag den som en egen tråd. /Sanna

Du hittar den nya konversationen här: Utbetalning av aktieutdelning - eEkonomi

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.