Bokföring ingående balans kostnader före registrering enskild firma - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Utgifter innan företagsstart - eEkonomi

Om att bokföra ingående balans före starten av räkenskapsåret och momsregistreringen.

Jag har en summerad kostnadspost att bokföra som balanspost. Inga pengar in.

Jag har bokfört det under Intäkter som en pluspost +XX.XXX på konto 1790 -
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och som motkonto under Skulder som minuspost -XX.XXX på konto 2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Är det korrekt?
Foto på Manuslejonet

Manuslejonet

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Laila

Laila

  • 13,504 poäng 10k badge 2x thumb
Ska det vara både intäkt och kostnad?
Foto på Manuslejonet

Manuslejonet

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Nej, det är kostnader men jag kom inte ur och kunde boka det utan att posterna balanserade och blev 0.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.