Bokföringsfilen i LÖN 600, samma utformning som bokföringsunderlaget efterlyses!

 • 1
 • Idé
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Inte planerade
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

När man först väljer bokföringsunderlaget efter en låst lönekörning, kan man välja summerat totalt eller per anställd, men bokföringsfilen har bara ett format; summerat totalt.

Detta gör att om tar ut ett underlag summerat per anställd, så kommer inte bokföringen se samma ut som bokföringsfilen. Vill man att det skall stämma i bokföringen, så får man boka hela körningen manuellt! Vilket jag får göra varje månad och det tar en timma varje gång. En timma som jag hade lagt på annat. Stenålder!

Orsaken till att jag behöver att summerat per anställd i bokföringen är spårbarhet och transparens. Våra olika resultatenheters projektledare behöver kunna spåra varje enskild anställd i bokföringen vid månadsavstämningar.

Detta borde inte vara svårt att åtgärda, uppdelningen finns ju redan, då ni kan presentera ett bokföringsunderlag!

Jag har hållit på med detta sedan lön special-tiden, i över 15 år, fast då hette underlaget specificerat underlag, men samma ihopklumpade bokföringsfil oavsett underlagsval.

Kan ni inte fixa detta?

Antingen att filen automatisk får samma utseende som underlaget eller en valsituation med "radio-buttons" med samma val som för underlaget?
Foto på Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

 • 160 poäng 100 badge 2x thumb
 • håglös

Publicerades för 2 år sedan

 • 1
Foto på KenArd

KenArd, Champion

 • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Magnus,
15 bortkastade år...
Så här ligger det till:
Bokföringsunderlaget som är specat per anställd har ju bara den anställdes namn som nyckel för fördelningen och det blir ganska svårt att få det att fungera i bokföringen eller hur?

Om du sätter en resultatenhet (t.ex anställdas namn) på varje anställd i löneprogrammet så får du precis det du önskar i bokföringen, varje anställds lön fördelad med full uppföljning. Du kan ta ut en RR per anställd.

Gör något roligt med dom kommande 15 åren;)

MVH

Kenneth
Foto på Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

 • 160 poäng 100 badge 2x thumb
Hej, Kenneth

Det är väl skillnaden mellan att vara någon som faktiskt använt VISMA/SPCS produkterna i fält sedan 1998 och någon som jobbar i supporten, som är orsaken till att jag får ett sådant svar.

Eftersom jag kan boka det specade underlaget manuellt, borde programmet klara att göra detsamma, så nej, det är inte alls svårt att få det att fungera i bokföringen.

Att använda resultatenheter på det föreslagna sättet, är inte aktuellt. Vi använder redan resultatenheter i både löneprogrammet och bokföringen, det är så vi kan hålla isär projekten. Då en anställd kan jobba inom flera res.enheter är din lösning omöjlig.

Här ute i verkligheten har verksamheter(res.enheter) en budget, så varje månad skriver jag ut en HB och ger till de verksamhetsansvariga, som använder de för uppföljning emot budget. Om ett projekt ha 10 anställda, så istället för en bokad klumpsumma på kto 7010, vill vi ha 10 rader på kto 7010, så varje enskilds bruttolönesumma blir synlig och avstämningsbar.

Vi hade gärna sett att de digitala bokföringsfilerna sett ut och haft samma bokföringsrader som de som man tar ut i papper, i dagsläget ser de inte samma ut om man väljer summerad per anställd/specificerad. Enligt BFL skall underlagen och bokföringen stämma överens, de skulle de inte göra om man kör in bokföringsfilen och sätter in ett underlag summerat per anställd som verifikat.

Att ni på VISMA support inte kan se behovet, det kan jag förstå, då i verkligheten framkommer det olika situationer som ni aldrig kan föreställa er. Men jag som kund och användare har ett behov, men om ni inte ens kan se mitt behov, så kommer jag aldrig få en ändring som fixar detta.

Kanske det finns andra leverantörer som förstår behovet av kundvård, som man kan byta till? Jag kanske skall ringa en bekant som jobbar i Stenungsund på ett företag som börjar på H?

Magnus
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Magnus!

Jag har lyft detta för utvecklingsavdelningen och de ska kika på vad som krävs. Jag är rädd för är att det krävs ytterligare en dimension i bokföringen för att kunna få med denna information i siefilen.
Använder du Projekt i Visma Lön? Min tanke är att om du använder Projekt och Resultatenheter så får du 2 olika dimensioner i bokföringen.

/Anna

P.S KenArd tillhör inte supporten utan är en väldigt hängiven användare av våra program ☺ D.S
Foto på KenArd

KenArd, Champion

 • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Magnus,
Det var absolut inte meningen att göra dig ännu mer irriterad över denna fråga.
Jag förstår problemet om res.enheterna redan är upptagna.

MVH

Kenneth

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.