Bokslut- värdering av andelar i börsnoterade bolag

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad

Jag har ett redovisat (anskaffnings) värde av aktieköp i börsnoterade bolag 91000 sek . Marknadsvärdet per 31/12 är 56586 sek. Aktierna är bokförda under omsättningstillgångar- kortfristiga placeringar. Mina frågor är följande:

1.Behöver man följa LVP och göra nedskrivning till verkligt värde?

2.I så fall är nedskrivningen avdragsgill?

3.Är det nån skillnad om det handlar om finansiella anläggningstillgångar, dvs. aktierna som man har för avsikt att behålla mer än 12 månader? 

Foto på D_D

D_D

  • 208 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 76,040 poäng 50k badge 2x thumb
1 Ja
2 nej
3 nej, försiktighetsprincipen är viktig och vid bokslut ska hänsyn tas till faktiska omständigheter

Mikael pettersson