Borde finnas automatisk periodisering av löner vid årsskifte!

 • 1
 • Idé
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Det är tidsödande att periodisera löner för t ex timanställda vid årsskiftet/årsbokslutet. Speciellt med flera anställda där en del löner ska periodiseras och en del inte.
Är det inte möjligt för löneprogrammet att göra detta?
Löneprogrammet skulle automatisk kunna skapa verifikation för upplupna lönekostnader på första året och sedan en verifikation för återföring av upplupna lönekostnader på andra året.
Eller finns funktionen i någon annan variant av Visma Lön?
(Visma Lön 300)
Foto på Helen

Helen

 • 5,224 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

 • 1
Foto på Joakim Loden

Joakim Loden, Fd Testledare - Visma Lön

 • 6,802 poäng 5k badge 2x thumb
Hej.

Tack för ditt önskemål.

Det finns ingen funktion för att automatiskt sköta denna periodisering i dagsläget i någon variant av Visma Lön. Detta är inget vi har planerat att genomföra den närmsta tiden men skulle det visa sig att fler kunder delar ditt önskemål så kommer vi se över de prioriteringar som vi har gjort för förbättringar i löneprogrammet.
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Mest av nyfikenhet - finns det någon speciell anledning till att ni periodiserar lönerna? Är det väldigt stor skillnad månad för månad eller vad föranleder detta, som jag förstår, mastodontarbete?

//T

Foto på Helen

Helen

 • 5,224 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Tina!
Det finns ju en regel som säger att mindre belopp (under 5 000) ej behöver periodiseras vid årsskiftet. Likaså återkommande utgifter/inkomster från år till år, som är liknande varandra till belopp, behöver ej heller periodiseras (även större sådana).
Dock, gäller detta ej löner, som måste periodiseras, så de kommer på rätt sida av året. För de anställda med fast månadslön, för innevarande månad, är det inget problem. Där ligger ju januarilönen på deras inarbetade januarimånad. Men med timanställda, som får januarilön för inarbetad tid i december, måste detta periodiseras så deras januarilön läggs på december månad.
Synpunkter på detta?
:)
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Spännande!

Jag hade uppriktigt sagt ingen aning om att personalkostnader var undantagna från förenklingsregeln.

I alla år på alla företag har inte en enda revisor påpekat detta. Ibland är det bra att söka kunskap och ibland inte. Nu måste mitt samvete avgöra om jag ska diskutera detta med revisorn i år eller låta björnen sova...... Tack för info - tror jag :-)

//Tina

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.