Bostadsrättsförening avskrivning K2

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • Besvarad
Min bostadsrättsförening har tidigare lagt nytt tak, och aktiverat detta på avskrivning. Nu har vi tagit ställning till att använda K2. Kan vi i samband med övergången skriva av allt restvärde, eller måste vi fortsätta skriva av enligt plan? (önskemålet är att skriva av allt resterande nu)
Foto på q19

q19

  • 452 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på q19

q19

  • 452 poäng 250 badge 2x thumb
Officiellt svar
Lite ovanligt kanske, men jag "svarar" själv eftersom jag fått info från Bokföringsnämnden. Nej, de tillkommande utgifter som före övergången till K2 var aktiverat ska även fortsättningsvis skrivas av enligt plan, i normalfallet.