Bristfällig synkronisering mellan Visma Byråstöd och Visma Admin 1000

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Inte planerade
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vi använder idag Visma Admin 1000 samt Visma Byråstöd. Byråstöd använder vi för att lägga upp alla uppgifter om kunden och adresser kontakter. Vi kommer att lägga om all vår fakturering att den ska skickas digitalt och har då tillsammans med er support konstaterat att det är en stor brist i samkörningen mellan dessa program. Den mailadress som med automatik väljs i Visma Admin 1000 är den som i Byråstöd är registrerad under Grunduppgifter (första fliken). Idag har oftast företag olika mailadresser för när vi ska skicka vanlig info etc. och adress för där de vill ha sina digitala fakturor. Det går inte i Byråstöd att lägga in flera alternativ vilket innebär att jag endast kan ha en mailadress inlagd. Det går heller inte att lägga in fakturamailadressen som en Kontakt i Byråstöd och styra den till Visma Admin, trots att det finns "kontakt" som val i Visma Admin. Jag kan förvisso i Admin 1000 välja Kontakt och att den hämtar mailadress för kontakt men det är ej den som är registrerad i Byråstöd utan jag måste lägga in den manuellt i Visma Admin på separat ställe. Jag kan tycka att Byråstöd borde ha som syfte att det är där jag lägger in alla adresser till kunden som jag sedan väljer att styra till de övriga programmen.   Förslag är att man i Byråstöd under Grunduppgifter ger möjlighet att lägga in fler e-postadresser (precis som man kan lägga in fler postadresser) och att jag sedan i Visma Admin i rullmenyn under flik 3 sms/epost kan välja vilken mailadress som fakturan ska skickas till.  Jag tror att detta är mer användbart än att i Byråstöd har möjlighet till registrering av två Postadresser, (känns lite omodernt).

Alternativt skulle man under Kontakter i Byråstöd kunna lägga upp en kontakt som heter Fakturaadress och att Kontakter i rullmenyn under flik 3 i Visma Admin (kunduppgifter) skulle vara styrd till Kontakter i Byråstöd och att man bara väljer där från en rullmeny faktura mailadressen.
Foto på CL

CL

  • 70 poäng
  • frustrerad

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
Foto på Gunnar Johansson

Gunnar Johansson, Produktansvarig Visma Byråstöd, Visma Advisor Connect

  • 252 poäng 250 badge 2x thumb
Hej CL och tack för ett bra förslag!

Att även kunna synkronisera över kontaktregister per kund till det Visma Administrationsföretag man har integration påkopplad mot i Visma Byråstöd, vore en trevlig funktion som vi tar med oss som önskemål inför framtida utveckling.

I nuläget är det smidigaste sättet (för att slippa dubbelarbete) dock att direkt lägga upp kontakter (med mailadress för fakturering m m) per kund i Visma Administrations kontaktregister istället, för att på så sätt få rätt förslag på mailadresser för fakturering och annat under flik 3. Sms/e-post (vid val av Kontakt). Den mailadress som redan finns föreslagen här för Kunduppgifter, är kundens/företagets ”huvud-mailadress” som mycket riktigt har synkroniserats över från Visma Byråstöds Grunduppgifter på kunden, och tyvärr finns det endast ett fält för detta i Visma Administration också.

Hoppas denna information underlättar lite för dig, åtminstone!:=)

Med vänliga hälsningar


Gunnar Johansson
(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.