Bugg när man växlar från ingen dimension till alla resultatenheter i budgetvyn

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Pågående
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

När jag växlar från att titta på mitt bolags budget till att titta på en resultatenhets budget och sedan väljer 'alla' under resultatenheter stämmer inte siffrorna längre.
Foto på Rickard A

Rickard A

  • 120 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
Foto på Helene Hardebring

Helene Hardebring, Produktansvarig - Visma Advisor Periodavslut

  • 2,928 poäng 2k badge 2x thumb
Hej !

För närvarande förutsätts att när du matar in budget för en resultatenhet (dimension) så måste du även mata in totala beloppet för kontot, eventuell differens räknas ut och visas om ofördelat belopp. Har inte totalbeloppet för kontot matats in och du väljer att titta på företaget totalt så visas det inget belopp idag, dvs det sker ingen uppsummering av beloppen per dimension till ett totalbelopp för kontot.

Anledningen till att vi valde denna lösning från början var att vi tog höjd för att man kan ange budget för mer än en dimensionstyp. Vi känner dock att denna lösningen inte blev riktigt bra och håller just nu på att ändra principerna, vilket bland annat innebär att budgetvärden som anges på dimensionerna summeras upp till ett totalbelopp för kontot.

Om det är detta som har inträffat hos dig kan jag lugna dig med att vi inom en månad räknar med att releasa dessa förbättringar.  

Skulle det inte motsvara den bugg du beskriver, så ber jag dig att istället kontakta supporten så att de får utreda vidare vad problemet kan vara. 

Vänliga hälsningar
Helene
Produktansvarig för Visma Ekonomiöversikt
Foto på Rickard A

Rickard A

  • 120 poäng 100 badge 2x thumb
Nej, det var inte vad jag syftade på. Att det saknas en summeringsfunktion har jag insett. Det jag menar är sannolikt en bugg... Jag kontaktar supporten.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.