Rabatt följer ej med vid automatisk uppdatering av avtal - Administration

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • Bekräftat
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vi avtalsfakturerar till våra kunder och använder oss av olika artiklar, därefter finns kunder som får rabatt och denna önskar vi skall finnas kvar vid nästa års avtalsfakturering vilket den ej gör idag om vi ej bockar ur boken automatisk uppdatering. Vi höjer våra priser enligt bevakningsindex varje år men vill samtidigt att rabatten skall finnas kvar. Är detta något som är möjligt att göra? I dagsläget får vi manuellt gå igenom ca 10.000 avtal om vi skall höja priser och det är en omöjlighet.
Foto på Millan

Millan

  • 70 poäng

Publicerades för 5 år sedan

  • 1
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Millan,

Tack för att du uppmärksammar oss om detta. Vi har diskuterat detta i utvecklingsteamet och håller helt med dig att radrabatten borde vara kvar i det läget. Vi har registrerat det som ett fel som vi får åtgärda när vi har möjlighet.

Tror du att rabattavtal skulle vara en lösning för dig tillsvidare? Hör av dig i så fall så får vi se över möjligheten att hjälpa dig lägga in rabattavtalen på dina befintliga avtal.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.