Byte av aktiefonder - Skatt

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
I Aktiehanteraren i VISMA Skatt ska jag redovisa Nordeas byte av mitt innehav av aktiefonden Nordea Europafond till Nordea Europe Fund. Butet ska ske med behållande av både fondvärde och kvarvarande anskaffningsvärde, dvs utan att det kommer fram en reavinst att beskatta. Jag hittar ingen funktion för detta i Aktiehanteraren. Om jag använder Sälj respektive Köp, så ger programmet en reavinst. Om jag använder Aktiebyte, svrar programmet att det inte går för aktiefonder. Är detta en brist i det nuvarande programmet (2014.12) - banken kan uppenbarligen byta fonder utan att ta fram reavinst? Kommer det en ny funktion i den nya versionen 2014.2? Den senare aviseras på Min Sida, men länken för att ladda ner fungerar inte, i varje fall inte just nu. När kan jag ladda 2014.2? Om det inte kommer en ny funktion för aktiefondsbyte, hur ska jag hantera detta?
Foto på Novisen45

Novisen45

  • 70 poäng

Publicerades för 4 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,890 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Det finns två alternativ för hur du löser detta.

Alternativ 1:
Du byter benämning på värdepappret genom att klicka på pilen till höger om Benämning. Då ligger alla tidigare händelser kvar på samma värdepapper.

Alternativ 2:
Lägga in det gamla värdepappret som utnyttjat och sen registrerar du den nya med ett IB. Fördelen här att du ser historiken över tidigare värdepapper.

Båda alternativen påverkar deklarationen på samma sätt.

/Anna