Byte från anställd till konsult i samma företag semesterlön - Visma Lön 300/600

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
En fd anställd byter sin anställning för att bli konsult på samma företag kan han då fakturera företaget där han tidigare var anställd på sin tidigare intjänad semesterlöneskuld?
Han har ex 100 000 kr som företaget är skyldig honom (semesterlöneskuld).
Fråga hur kan han fakturera bolaget detta för att få in pengarna i sin firma?
Foto på solen

solen

  • 70 poäng

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 77,726 poäng 50k badge 2x thumb
Bra att stämma av med Skatteverket så att även de delar uppfattningen eftersom semesterersättningen tjänats in innan anställnnngen upphört.
Allt för att undvika riskera skattetillägg för det fall saken bedöms annorlunda i efterhand.

Mikael Pettersson