Byte från timlön till månadslön - Lön 300/600

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 5 år sedan
 • Kräver inget svar
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Här följer en beskrivning av hur du betalar ut lönen efter byte från timlön till månadslön. I exemplen har vi förutsatt att timavlönade har löne- och avvikelseperiod månaden innan och månadsavlönade har löneperiod innevarande månad och avvikelseperiod månaden innan. Exemplen förklarar hur du gör både om du registrerar avvikelser i löneprogrammet eller i Visma Stämpla.

Exempel 1: En anställd byter från timlön till månadslön den 1 mars.

 1. På den ordinarie lönekörningen i mars betalar du ut timlönen och avvikelser för februari.

 2. Lås lönekörningen.

 3. Byt löneform till Månadslön. Om du använder dig av Visma Stämpla ska du även synkronisera under Arkiv-Synkronisera internettjänster efter bytet.

 4. Gör en extra (eller ordinarie på ett annat datum) lönekörning i mars och registrera löneart 1101 Månadslön och betala ut månadslönen för mars.

Exempel 2:
En anställd byter från timlön till månadslön mitt under en löneperiod, exempelvis 15 mars.

 1. Gör en ordinarie lönekörning i mars och betala ut timlönen och avvikelser för februari.

 2. Lås lönekörningen.

 3. Byt löneform till Månadslön. Om du använder dig av Visma Stämpla ska du även synkronisera under Arkiv-Synkronisera internettjänster efter bytet.

 4. Gör en extra (eller ordinarie på ett annat datum) lönekörning i mars och registrera löneart 1108 Grundtimlön, månadsavslönade med datum 1-14 mars och löneart 1103 Daglön med datum 15-31 mars. Här får du manuellt räkna ut antalet timmar och ändra à-priset på löneart 1108 Grundtimlön, månadsavslönade om timlönen inte är samma som grundtimlönen.

 5. På lönekörningen i april betalas lönen för april ut och avvikelser registreras eller importeras för mars månad. Här kommer alla avvikelser att beräknas enligt beräkningsformlerna för månadslön.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

 • 0
 • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.