Artiklar och fler-artikelkategori-tillhörighet, redigering, överblick och urval i Webshop +

  • 4
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • Under bevakning
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag håller för närvarande på att lägga upp en Visma webshop+ med artiklar överförda från Visma administration. Ganska många artiklar, och vissa skall finnas med i flera artikelkategorier i webshoppen.
Det är naturligtvis fullt möjligt, men det är svårt att få en enkel överblick när man har många artiklar. Det är lätt att några artiklar faller mellan stolarna och inte kommer med i alla artikelkategorier, eller glöms bort helt och hållet.

Jag har två önskemål.
1. Redigerings-läget. En möjlighet att se i redigerings sidan för en artikel vilka artikelkategorier den finns med i, och gärna en möjlighet att lägga till fler artikelkategori tillhörigheter direkt, utan att gå över till redigerings sidan för varje individuell artikelkategori.
2. Artikelregister-läget. En möjlighet att göra ett urval i artikelregistret att visa de artiklar som INTE finns finns med i någon artikelkategori (på samma sätt som man redan kan göra urval på de som saknar bild). Helst (men jag tror det blir ett större jobb för era programmerare) en möjlighet att visa en överblick över hela artikelregistret med artikelkategori tillhörighet markerade för alla artiklar.
Foto på CDS

CDS

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 4
Foto på Kristian Sandström

Kristian Sandström, Anställd

  • 5,878 poäng 5k badge 2x thumb
Mycket bra förslag båda två. Jag uppskattar att du ger en inblick och förklarar problematiken på ett pedagogiskt sätt. Jag registrerar in båda förslagen i projektets system här.

Som vanligt är jag försiktig med att lova något, men det var bra förslag som jag tycker vi ska prioritera in för framtida versioner.
Foto på Charbel

Charbel

  • 448 poäng 250 badge 2x thumb
Bra där. jag också liknande förslag och behov utav fler fler-artikelkategorier det behövs verkligen i programmet.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.