Hur räknas semesterdagarna fram vid deltidssjukskrivning?

 • 4
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 4 år sedan
 • Kräver inget svar
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Det här är en fråga som vi fått på vår sida Starta nu där experter svarar på frågor om företagande. Vi tror att fler berörs av detta och därför postar vi den här i forumet också.
Frågan är ursprungligen besvarad av vår expert inom arbetsrätt och löner, Ulla Lindblad.

Fråga:
Jag har en fråga ang. en anställd som har varit sjukskriven enl. nedan följande. Han arbetar heltid. Min fråga är: hur mycket semester har han rätt att ta ut i år 2012?
Sjuskskrivning:
100% - 101221-110318
75% - 110319-110325
50% - 110326-111031
25% - 111101-120531
Tacksam för svar då jag inte är helt säker på min egen uträkning.

Svar:

Alla har rätt till 5 veckors semesterledighet. Semesterdagarna kan antingen vara betalda eller obetalda beroende på hur länge man varit anställd på företaget.

Frånvaro som inte är semestergrundande minskar också antal betalda semesterdagar. Till exempel är tjänstledighet inte semestergrundande och föräldraledighet är bara semestergrundande i 120 dagar.

Anställda som börjar på företaget efter31 augusti har bara rätt till 5 dagars semesterledighet.

Semesteråret löper från 1 april till 31 mars.

Sjukfrånvaro är semestergrundande i 180 dagar under det år man blir sjuk. När ett nytt semesterår börjar får man ytterligare 180 semestergrundande dagar.

Om man fortfarande är sjuk när nästa semesterår börjar blir det inga nya semestergrundande dagar.
Före 1 juli 2010 gav ytterligare ett intjänandeår rätt till 180 dagars semestergrundande frånvaro.
Den anställde på ditt företag blev sjuk under intjänandeåret 1 april 2010 till 31 mars 2011.
Sjukskrivningen som började 21 december 2010 var fortfarande semestergrundande vid semesterårsavslutet 31 mars 2011.
Då hade det gått 101 dagar och han fick 25 betalda semesterdagar att utnyttja från 1 april 2011 till 31 mars 2012.
När det nya intjänandeåret började 1 april 2011 får han 180 nya semestergrundande dagar. Dessa dagar tar slut 27/9 2011. Därifrån och till 31 mars 2012 är sjukskrivningen inte längre semestergrundande. Däremot är den delen av dagen som han arbetar semestergrundande, vilket innebär att han ändå har rätt till 25 dagars betald semester.

Han har dock inte rätt till full betalning under dessa dagar. Du måste räkna ut vilken genomsnittlig sysselsättningsgrad han haft från 1 april 2011 till 31 mars 2012.

• De första 180 dagarna räknas som 100 % (50 % arbete och 50 % semestergrundande frånvaro).
• Från 28/9 till 31/10 är det 50 % arbete och 50 % ej semestergrundande frånvaro (34 dagar).
• Slutligen från 1/11 till 31/3 är det 75 % arbete och 25 % ej semestergrundande frånvaro (152 dagar).

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden blir då 85 %. (84,97). Alltså har han rätt till 25 dagars semester med en semesterdaglön på 85 %.

Eftersom jag inte vet hur du beräknar semesterlönen tar jag, som exempel, ett vanligt sätt att räkna för anställda som har fast månadslön.
I semesterlagen kallas detta sätt att räkna sammalöneregeln och det innebär att anställda får bibehållen månadslön och ett semestertillägg när de tar ut semester.

Semesterdaglönen består av två delar, grunddaglön och semestertillägg. Båda delarna beräknas med en procentsats på den aktuella månadslönen.
Grunddaglönen (den bibehållna månadslönen) beräknas med 4,6 % på månadslönen och semestertillägget med till exempel 0,8 %.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

 • 4
 • 1
Foto på grimjack

grimjack

 • 534 poäng 500 badge 2x thumb
Är detta oavhängigt anställningsgrad?
Jag har fått uppgift om att taket på 180 dagar inte gäller vid deltidsanställningar.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

 • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb
Hejsan!

180 kalenderdagar är semestergrundande vid sjukdom även om man är deltidsanställd, så det är ingen skillnad.
Foto på Yvonne

Yvonne

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb
Har systemet koll på att det är nya 180 dagar när sjukskrivningen löper över intjänande året? 31/3-1/4.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

 • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb
Nej, programmet har koll så att det blir rätt semestergrundande/ej semestergrundande sjukfrånvaro under första intjänadeåret.

Däremot inte året efter då 180 nya semestergrundande dagar ska registreras. Här behöver du manuellt lägga in lönearten för semestergrundad frånvaro och ha koll på när dessa 180 dagar passerar. Då får du fortsätta med lönearten för ej semestergrundande frånvaro och använda den manuellt på lönekörningen. 
Foto på Annelie Johansson

Annelie Johansson

 • 122 poäng 100 badge 2x thumb

Enligt texten ovan;

"Sjukfrånvaro är semestergrundande i 180 dagar under det år man blir sjuk. När ett nytt semesterår börjar får man ytterligare 180 semestergrundande dagar"

Har letat med ljus och lykta efter en lagtext som visar att man vid nytt semesterår har rätt till 180 nya semesterlönegrundande dagar, kan ni hjälpa mig med detta. Viktigt att kunna visa svart på vitt att det gäller.

Vänliga hälsningar

//Annelie Johansson

Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb

Hej,

Semesterlönegrundande frånvaro

17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det
gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under
intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron
beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även
dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då
arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från
arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i
frånvaron än fjorton dagar i en följd. Lag (2009:1439).

Ovan är ett citat ur semesterlagen. Utöver det beror det väl på vilket (om något) kollektivavtal man lyder under.

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Semesterlag-1977480_sfs-1...

//Tina

Foto på Annelie Johansson

Annelie Johansson

 • 122 poäng 100 badge 2x thumb
Det var ju synd att jag inte skrev att semesterlagen ingår i det jag läst när jag sökt med ljus och lykta, jag har även läst några kollektivavtal .
I svaret på ursprungsfrågan framgår ej att det är något kollektivavtal som styr att man får 180 nya semesterlönegrunande dagar därav min fråga.
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb

Hej,

Det är ju en fantastisk byråkratsvenska, men nog står det att sjukfrånvaro är semestergrundande under det första intjänandeåret, samt det år som följer därefter. "Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då ..........under ett helt intjänandeår.

Jag hittade också följande text i "Rätt Lön 2013":

"Förändringen av semesterlönegrundande tid vid sjukdom från två hela intjänandeår utöver insjuknandeåret till ett år innebär att vissa övergångsregler kommer att tillämpas"

Jag tolkar det därmed som att experten i ursprungsinlägget har rätt :-).

//Tina

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.