Ändra projekt på en journalförd artikel i Administration

 • 1
 • Idé
 • Uppdaterades för 7 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Varför går det inte att radera felaktig registrerad projekt för en artikelnummer ? Jag har fakturerat en kund med artiklar, som hamnad av misstag till fel projekt. Jag kan inte ändra felet p g a att det går inte.
Jag raderar projekt från verifikationsråden, men felet ligger kvar under projekt-> spårning-> visa->jornalfördadokumenter. Sen när man skriva transaktioner med artikel, då ligger felet kvar utan att man se några ändringar.
Jag tycker att Projekt skall ändras friviligt eller i värsta fall efter att man radera den på verifikaten och ändra till en annat.
Och det skall ändras överalt i systemet, som rör ändringar av projekt(inte bara på verifikationsrådet)
Foto på Elena

Elena

 • 510 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

 • 93,612 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Eftersom fakturan är bokförd kan du inte ändra inställningar på den bokförda fakturan gällande bokföringskonto och projekt.

För att få bort transaktionen från projektet kan du inne på verifikationen stryka över raden och bokföra den på korrekt projekt istället.

Du kan också skapa en kreditfaktura på fakturan och därefter skapa en ny korrekt faktura.

Ingen av de här åtgärderna tar däremot bort fakturan från Journalförda dokument eftersom listan visar just vad som är journalfört på projektet.
Foto på Elena

Elena

 • 510 poäng 500 badge 2x thumb
Hej igen,

Då tycker jag att ni skall lägga in det ärende till utvecklingsavdelning för att alltid man gör fel och det måste bli möjligheten att rätta till felet.

Det inte går att kreditera fakturan bara p g a att ett fel projekt inlagt i en rad för en faktura och att fakturan redan har gått till kunden och de har betalt den.
Hur tänker du att jag skall kreditera fakturan i sånt situation? Jag inte vill ändra eller ta bort nåt från journal, så klart. Jag vill att felet skall rättas överallt i systemet om jag rättar en i någonstans.

Varför kan ni inte tillåta ändra i själva kund eller leverantörsreskontra? T ex inte hela fakturan men enstaka råd eller konto eller text.

T ex om jag väljer den alternativ då kan det skapas automatisk verifikat till bokföringen(samma som för periodisering och där man se vad har jag rättat till, när och hur) eller nåt i sånt format.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

 • 93,612 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Jag förstår att du inte vill kreditera kundfakturan, men i dagsläget är det de två alternativen som finns. Kanske korrigering på verifikation är att föredra.

Jag ändrar din fråga till en idé och låter vår utvecklingsavdelning ta del av dina synpunkter till planeringen av kommande versioner.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,980 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Elena,

Tack för dina synpunkter och beskrivningar. Vi har diskuterat frågan i projektet och ser att en sådan åtgärd drar med sig många aspekter som kräver utredning och ställningstagande kring vilka fält på fakturan man i efterhand vill/ska få ändra när den är bokförd. Vi kommer med befintligt underlag inte kunna prioritera en sådan åtgärd.

Om fler har synpunkter kring den här frågan så skriv gärna i forumet. Vi bevakar tråden för input på hur olika verksamhet arbetar och vad man förväntar sig att programmet ska tillåta i en situation som denna då det blivit fel.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.