Dagliga resor enl kollektivavtal - Tid

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Det borde finnas en spalt för dagliga resor med privatbil fram och tillbaka mellan hem och arbetsplats i direkt anslutning till spalten för tid. Enligt byggnadsavtalet skall en anställd få ersättning för dessa resor med schablonbeloppet. Måste vara flera byggföretag som har nytta av denna funktion. Som det är nu läggs denna in under anteckningar vilket medför mycket manuell summering. Alltför krångligt att använda utläggsfunktionen för dessa dagliga händelser. Skall vara med på faktura och löneunderlag!!
Foto på Kjell J

Kjell J

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb
  • Frustrerande.

Publicerades för 2 år sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.