Deklarera uttag av lön NE-bilaga

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 6 månader sedan
  • Besvarad
Jag tog ut lite lön från mitt företag 2018 och bokförde detta som eget uttag. 
1930 kredit 1618
2013 debit 1618.

ska nu lämna in NE-bilaga för det.
Jag gör det elektroniskt via skatteverket. Tar först hem den elektroniska filen för programmet i visma och laddar upp som bilaga på skatteverket. Allt ser bra ut och blir godkänt.

Deklarerades mitt uttag in automatiskt?
Eller hur ska jag deklarera det på skatteverket?
Foto på TiscEk

TiscEk

  • 712 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 6 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,538 poäng 50k badge 2x thumb
Ditt uttag ur din enskilda firma är inte vad som jämställs med lön i dagligt tal utan ett s k eget uttag som inte påverkar verksamhetens resultat - vinst eller förlust.

Det du ska deklarera till skatteverket för att din inkomst av näringsverksamhet skall kunna beräknas är just blanketten NE.

På sista sidan där finns på slutet i höger kolumn följande;

Överskott före avsättning till egenavgifter ( ruta R 42 )

därefter görs ett schablonmässigt avdrag för egenavgifter (motsvaras av begreppet arbetsgivaravgifter när lön utbetalas ) ( ruta R 43)

det som blir kvar därefter i Ruta R 47 är det som betecknas som din inkomst och som sedan beskattas på samma sätt som för de som mottar en lön,

Mikael