Uppdatering av sparade semesterdagar, detaljhandeln - Visma Lön

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Ett av företagen jag gör löner för använder Detaljhandelsavtalet. I kollektivavtalet står precis som i semesterlagen att sparad semesterdag ska vara lika mycket värd som intjänade närmast före, alltså de som man just nu har lov att ta ut. Men jag kan inte se att det blir så. I semestervillkor 50 finns inte det val som finns i semestervillkor 10 där man kan styra över detta själv. Tänker att man i 50 inte ska behöva ändra något då det ska vara rätt från början. Men varför blir det då fel? Tänker jag fel? Dagarna ska väl vara lika mycket värda?? Så tolkar jag avtalet.
Foto på Christel

Christel

 • 6,340 poäng 5k badge 2x thumb
 • fundersam..

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

 • 9,254 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

I villkor 50 så uppdateras mycket riktigt de sparade dagarnas värde med de nya betaldas, efter ett semesterårsavslut. Testade också i mitt program för att försäkra mig om att det faktiskt fungerar, vilket det gör. Om jag kollar semesterdaglönen på de sparade dagarna efter semesterårsavslutet, så är den uppdaterad med det nya framräknade värdet. 

Semesterdaglönen för de sparade dagarna kan man se på ikonen Visa sparade dagar vilken hittas på fliken 5. Semester på varje anställd. Här kan även daglönen ändras manuellt om man så önskar.

/Karl
Foto på Lisa

Lisa

 • 976 poäng 500 badge 2x thumb
Hej! jag tycker tyvärr att visma 600 hanterar semestervillkoret 50 fel. I kollektivavtalet står det att sparad semester ska vara lika mkt värd. detta gäller även syssgrad. Om Kalle nu perioden 2017-04--2018-03-31 tjänat in full semester till en 85% syssgrad och dagarna är värd 1400 kr styck ska även de sparade dagarna vara värda 1400 kr oavsett syssgrad det år den sparade dagen tjänades in.. Om Kalle jobbade 100% för 4 år sedan så ska inte detta påverka de sparade dagarna för det året, inte heller om han jobbade 25%. Den sparade dagen ska ändå vara värd 1400 kr till en 85% syssgrad. Detta fungerar inte för oss i Visma och jag undrar när Visma kommer ändra detta? 
Foto på Lisa

Lisa

 • 996 poäng 500 badge 2x thumb
Hej, jag tycker tyvärr att visma 600 hanterar detaljhandelns semvillkor 50 fel. om en person har haft en syssgrad om 85% under perioden 2017-04-01---2018-03-31 och har ett värde på t ex 1400 kr ska samtliga sparade dagar om personen har några sådana ha detta värde oavsett semsyssgrad det år som den sparade dagen tjänades in. Nu står det olika syssgrader på en person under resp år under sparade semesterdagarna. Även om en person bara jobbat 25% för 3 år sedan och har en sparad dag från det året ska den fortfarande vara värd 1400 kr till en 85% syssgrad. eller tvärtom om personen jobbade 100% för 3 år sedan ska den vara värd 1400 kr till en 85% syssgrad. Upplever problem när det är kontroll mot garantibelopp/gränsvärde. Visma gör kontroll mot gränsvärdet på de sparade dagarna så då kan dagens värde skilja sig mot vad Kalle har i semesterlön för de betalda dagarna//Lisa
(Redigerad)
Foto på Fanny Örnberg

Fanny Örnberg, Moderator

 • 3,924 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Lisa,

Jag förstår inte riktigt hur du menar att det blir fel. Vad menar du när du säger att du gör en kontroll mot gränsvärdet? Hur går du tillväga i programmet och vad är det som blir fel tycker du? Jag gjorde som Karl och testade för att se så att de sparade dagarnas värde uppdaterades efter semesterårsavslutet och det fungerar. Värdet på de sparade dagarna uppdateras därmed oavsett vilken sysselsättningsgrad som har varit tidigare år till det uppdaterade beloppet. Så du får gärna förklara lite mer och beskriva hur du gör när det visar fel belopp så att vi kan kolla vidare på det!

/Fanny
Foto på Lisa

Lisa

 • 996 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Fanny, har sett att det uppstår problem med kontroll mot gränsvärde om man har sparade semesterdagar med olika syssgrad. Om man har en sparad dag till en syssgrad på 100% för det var det man jobbade när man tjänade in den så kontrolllerar den mot gränsvärdet och fyller upp till gränsvärdet. I detta fall 1460 kr. Och då blir det inte samma värde på den sparade dagen som värdet på den betalda dagen. (den betalda dagen är endast värd ex 1400 kr till en 85% syssgrad). själva kontrollen mot gränsvärdet tycker jag är fel då alla sparade semesterdagar ska vara värd samma som den betalda oavsett syssgrad det år den sparade dagen tjänades in.
Foto på Linnéa Sterner

Linnéa Sterner, Moderator

 • 1,078 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Lisa!

Det görs en omräkning vid semesterårsavslutet, men om du anser att det är fel belopp får du manuellt gå in under Anställda - flik 5 Semester på den anställde och klicka på Visa sparade dagar. Där kan du manuellt ändra beloppet :)

/ Linnéa
Foto på Lisa

Lisa

 • 996 poäng 500 badge 2x thumb
tack, jo jag har jju fått ändra manuellt så de inte får fel lön. Men jag tycker det är ett fel i Vismas uppsättning som jag tycker ni kan ta upp med utvecklarna då det borde inte vara någon som vill ha att olika värden på sparade dagar på det semestervillkoret (då det inte stämmer med kollektivavtalet)
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

 • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Lisa!
Jag kikade in på Handels.se och läste i den här. Bläddra till sidan 12, där har jag hämtat texten du ser nedan. Jag tolkar det som att den ska ta hänsyn till sysselsättningsgraden. 
Semesterlön för sparad semesterdag har det ården tas ut samma värde som övrig semester. Om sysselsättningsgraden ändrats mellan tiden för sparandet och uttaget av sparade dagar, så är det sysselsättningsgraden under intjänandeåret närmast före uttag av sparade dagar, som gäller. 

Läste även på Unionens sida och hittade detta:
Semesterlönen för sparad semesterdag ska anpassas till tjänstemannens andel av fullordinarie arbetstid under det intjänandeår som föregick det semesterår då dagen sparades.

Har du pratat med ditt fack eller har du ett utdrag ur ditt kollektivavtal som du kan bifoga här?
Återkom gärna när du har pratat med facket. :)

/Sanna
(Redigerad)