Differens mellan arbetsgivaravgift och bokföringsunderlag - Lön 300/600

 • 0
 • 3
 • Fråga
 • Uppdaterades för 4 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Får idag (Verision 2015.02) en diff på en krona på arbetsgivaravgiften mellan Arbetsgivardeklarationen skapad i Lön 300 och Lönekörningens bokföringsunderlag Konto 2731 (=7510 Lagstadgade sociala avgifter).

Notera - Den här konversationen skapades från ett svar på: Fel i öresavrundning bokföringsunderlag/arbetsgivardeklaration - Lön 600.
Foto på Helen

Helen

 • 5,224 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

 • 0
 • 3
Foto på Lena Aholainen

Lena Aholainen

 • 698 poäng 500 badge 2x thumb
Fick samma ,, verkar som om öresutjämningen 3740 lagt på en krona extra.
Foto på Elin Håkansson

Elin Håkansson, Fd Moderator

 • 6,302 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Helen!

Numera ska det inte uppstå någon differens mellan dessa underlag. Jag vill att du kontaktar vår supportavdelning på telefon 0470 - 70 62 00 så kan de titta på det.

/Elin
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Hej,

Vi har också differenser på 2730. I september var det 1,58.

//Tina

Foto på Elin Håkansson

Elin Håkansson, Fd Moderator

 • 6,302 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Tina!

Du får gärna också kontakta vår support så får vi titta på det.

/Elin
Foto på Helen

Helen

 • 5,224 poäng 5k badge 2x thumb
Lön till kollektivanställda: 27040,00
Semesterlöner till kollektivanställda: 604,80
Summa bruttolön: 27644,80
Avräkning lagstadgade sociala avgifter 31,42 %: 8685,99
Visma avrundar till: 8686,00 (konto 2731 och konto 7510)
Skatteverket stryker decimalerna på arbetsgivardeklarationen: 8685,00 (summa arbetsgivaravgift att betala)
Bokföringsunderlag för arbetsgivadeklaration:
Konto 2731 8686,00 i Debet samt konto 3740 Öresutjämning: 1,00 i Kredit
Summan av kardemumman blir att en skuld uppkommer i bokföringen på 8686,00 och 
en utbetalning kommer att göras på 8685,00...
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

I mitt fall blir

bf-underlag lön ADMIN 1000: 747 630,58,-

arb giv dekl från LÖN 600: 747 629,-

bf-underlag för arbetsgivardeklaration ADMIN 1000: 747 630,58 +

öresutjämning 3740 1,58. Om den öresutjämningen bokades på 2730 istället så skulle det stämma...

//Tina

Foto på Christel

Christel

 • 6,346 poäng 5k badge 2x thumb
Har också stött på detta fel på ett av mina företag, tror det var för en eller två månader sedan. Har inte stött på detta typ av fel tidigare, på hel kronas diff. Så något måste vara ändrat i senaste versionen av programmet..
Foto på Christel

Christel

 • 6,346 poäng 5k badge 2x thumb
Lön 600 kanske jag ska tillägga
Foto på Joakim Loden

Joakim Loden, Fd Testledare - Visma Lön

 • 6,802 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Tack för er feedback gällande detta ärende. För att vi ska kunna felsöka fullt ut så måste vi ha möjlighet att titta på ett företag där detta scenario uppstår. Jag skulle verkligen uppskatta om ni kontakade supporten så att vi kan titta närmare på problemet och se vad denna differens beror på.
Foto på Christel

Christel

 • 6,346 poäng 5k badge 2x thumb

Hej! Nu har jag ringt supporten och skickat säkerhetskopia. Men svaret jag fick är jag inte nöjd med! Det är ju ett direkt fel i programmet som måste rättas!

Detta var svaret jag fick:

Det är avrundningar som gör att det kan skilja en krona upp eller ner.

Om du tar ut arbetsgivardeklarationen specificerad per anställd så ser du allting med ören och det står även förklaraingar på vad som sker med beloppen i rutorna.

För att ta ut arbetsgivardeklaraton per anställd så trycker du på texten Tillval och markerar Skriv ut arbetsgivardeklarationen specificerad per anställd.
Då kommer du på sidan 4 dels få en text under den fulla arbetsgivaravgiften och du har även en text längst ner på sidan som berättar hur den beräknar arbetsgivaravgiften.
 

Jag vill ha en riktig rapport som räknar rätt och som jag kan använda när jag deklarerar till skatteverket och som då räknar på samma sätt som skatteverket gör!!

Jag är i detta läget inte intresserad av en rapport per anställd, det är ju inte så jag rapporterar till skatteverket.

Detta får ni titta på igen och förstå var felet ligger. Tacksam för en snabb åtgärd.

Foto på Lena Aholainen

Lena Aholainen

 • 698 poäng 500 badge 2x thumb
Har samma fel och fick via tel med supporten reda på att vid nästa uppdatering av programmet skulle detta fel rättas till .
Dom var fullt medvetna om att det blir fel mellan arbetsgivardeklarationen och bokföringsunderlaget .
Foto på Petra Argus Turesson

Petra Argus Turesson, Fd Moderator

 • 3,274 poäng 3k badge 2x thumb
Hej!

Den fråga som du har varit i kontakt med oss gällande, är inte samma som problemet i den här tråden. Här väntar vi fortfarande svar från vår utvecklingsavdelning. 
Foto på Lena Aholainen

Lena Aholainen

 • 698 poäng 500 badge 2x thumb
Problemet är ju detsamma och då har er support svarat mig fel .
Känt efter sista uppdateringen  sa han.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!

Jag ska försöka förklara hur och varför vi gör som vi gör i programmet.

På lönekörningen beräknar vi arbetsgivaravgifter på varje anställds hela underlag, inklusive ören. Procentsatsen hämtas från den inställning för arbetsgivaravgifter som de anställda har i anställningsregistret. Beräkningen som görs blir på det här viset mer exakt eftersom vi utgår från hela underlaget. Varje framräknat värde avrundas till två decimaler innan det summeras ihop med övriga belopp som tillhör samma underlag. Den totala beräknade arbetsgivaravgiften bokförs sedan på konto 2731 som standard.

För att illustrera lite tydligare hur det fungerar ska jag visa ett exempel, där jag har 4 anställda och samtliga har 20 000,90 kr i månadslön och inga övriga tillägg. Samtliga anställda har inställning för full arbetsgivaravgift, 31,42 %. Bokföringsunderlaget från lönekörningen ser då ut så här:Underlaget till ruta 55 på arbetsgivardeklarationen är 80 003,60. För att få fram arbetsgivaravgiften tar programmet varje lön för sig och beräknar efter inställningen som den anställde har i anställningsregistret. I mitt exempel blir det 20 000,90 * 31,42 % = 6 284,2827 som avrundat till två decimaler blir 6 284,28 kr.

Vi har fyra anställda med samma förutsättningar och den totala arbetsgivaravgiften blir då 6 284,28 * 4 = 25 137,12 kr. Detta värde bokförs på konto 2731 i kredit.

När man kommer till arbetsgivardeklarationen hämtar vi in alla underlagen med ören och adderar dem för respektive ålderskategori. Sedan trunkerar man summan man har fått fram, det vill säga man kapar örena, och placerar kvarvarande värde i respektive ruta de tillhör, 55, 57, 59 osv. Skatteverket vill att man behåller örena så länge som möjligt i beräkningen och att trunkeringen sker först när man ska placera värdena i rutorna på arbetsgivardeklarationen.

I mitt exempel blir underlaget 80 003 kr. Skillnaden gentemot bokföringsunderlaget från lönekörningen är alltså att värdena på arbetsgivardeklarationen är trunkerade. Baserat på de trunkerade underlagen beräknar vi sedan arbetsgivaravgifterna som hamnar till höger, i rutorna 56, 58, 60 osv. På så sätt kan man se underlaget och manuellt själv kontrollräkna vad avgiften blir om man vill det.

Beräkningen är 31,42 % av 80 003 kr vilket blir 25 136,942 kr, eller 25 136 kr trunkerat. Tittar vi på arbetsgivardeklarationen i programmet ser vi exakt detta:
På lönekörningen bokades 25 137,12 kr upp i arbetsgivaravgifter. Dessa hämtas nu in i debet på bokföringsunderlaget från arbetsgivardeklarationen. Därmed nollas saldot på konto 2731 ut helt. Vi har då en differens mellan det exakt beräknade värdet från lönekörningen jämfört med det beräknade värdet i ruta 56, som baserats på det avrundande värdet i ruta 55. Arbetsgivardeklarationen summerar sedan alla arbetsgivaravgifter i rutorna 56-76 och resultatet hamnar i ruta 78. Differensen mellan värdet från konto 2731 och värdet i ruta 78 bokförs på konto 3740. I mitt exempel blir det 1,12 kr.
Vad händer då om man har fler lönekörningar som kommer med på arbetsgivardeklarationen? Låt säga att vi har en extra lönekörning samma månad, där de fyra anställda får ytterligare 1 000,70 kr var i lön och inga avdrag görs. Då kan bokföringsunderlaget från lönekörningen se ut så här:
Underlaget till ruta 55 på arbetsgivardeklarationen blir 1 000,70 * 4 = 4 002,80 kr. Per anställd blir arbetsgivaravgifterna 1 000,70 * 31,42%  = 314,41994 kr som avrundat till två decimaler blir 314,42 kr. Arbetsgivaravgifterna för den här lönekörningen totalt beräknas 314,42 * 4 = 1 257,68 kr. På bokföringsunderlaget från lönekörningen bokförs alltså 1 257,68 kr upp på konto 2731.

Från lönekörningarna har programmet nu på konto 2731 totalt bokfört upp 25 137,12 + 1 257,68 = 26 394,80 kr.

På arbetsgivardeklarationens förstasida summeras underlagen med två decimaler från båda lönekörningarna och resultatet blir då 80 003,60 + 4 002,80 = 84 006,40 kr, eller 84 006 kr trunkerat. Räknar man manuellt 31,42 % av 84 006 kr blir arbetsgivaravgifterna 26 394,685 kr, vilket i sin tur trunkerat blir 26 394 kr. Detta värde hamnar i ruta 56 och i förlängningen också i ruta 78.
På bokföringsunderlaget till arbetsgivardeklarationen hämtas det bokförda värdet från konto 2731 in, som enligt mitt exempel är 26 394,80 kr. Den beräknade arbetsgivaravgiften från arbetsgivardeklarationens förstasida är 26 394 kr. Differensen mellan bokfört värde och ruta 78 är 0,80 kr, vilket är vad som slutligen bokförs på konto 3740. Öresavrundningen har alltså förändrats när vi adderade en lönekörning till.
Tidigare hade vi en lösning där vi istället kvittade det bokförda värdet från lönekörningen mot beloppet som beräknats fram från de trunkerade underlagen på arbetsgivardeklarationens förstasida. Detta medförde att det kunde bli ett belopp kvar på konto 2731 som aldrig nollades ut. Många kunder hörde då av sig till oss och berättade att de inte ville ha det på det viset. Därför har vi ändrat valt den lösningen vi har idag. Vi har respekt för att alla inte tycker om den samtidigt som många tycker att den fungerar bra.

Skatteverket har lagt fram ett förslag till regeringen om att göra det möjligt att månadsvis inhämta uppgifter om utbetald ersättning för arbete per betalningsmottagare genom att uppgifterna ska lämnas i arbetsgivardeklarationen. Man vill att ändringen i så fall ska träda i kraft från och med 1 januari 2018. Förslaget är ute på remiss så inget är beslutat ännu, men om det blir verklighet har vi en stor ändring att införa i programmet. Vi har därför valt att invänta beslutet i den frågan innan vi förändrar något ytterligare när det gäller bokföringen av arbetsgivaravgifter.

Mer om Skatteverkets förslag till regeringen finns att läsa på:

http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/rapporterremissvarskrivelser/skrivelser/2016/skrivelser2016/1312925416113.5.3810a01c150939e893f261e3.html?q=individniv%C3%A5

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.