Dimensioner i specialvariabler &/eller nyckeltal - Analys

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 veckor sedan
  • (Redigerad)
Hej!
Jag försöker bygga mig en rapport där jag i rapporten som gäller hela företaget har hanterat vissa parametrar (totalkostnad för en viss resultatenhet tex.) på ett speciellt vis. Jag lyckas dock inte få tag i byggstenen jag behöver eftersom jag inte kan bryta ut och skapa specialvariabler eller nyckeltal kopplade per resultatenhet som jag kan nyttja i en rapport. Hur ska jag göra? Det hjälper mig inte att ha en rapportkolumn med summa/kostnader för en resultatenhet om jag inte även kan nyttja informationen i den kolumnen för en beräkning i en annan kolumn som gäller hela företaget. Tacksam om någon som utvecklar programmet kan läsa detta och återkoppla. Jag är på kursen för Analys nu, men vi hittar inte hur vi löser detta.
Foto på Nina T

Nina T

  • 1,208 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 4 veckor sedan

  • 0
  • 1

Var först med att svara!