Direktavskrivning dator

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Om jag under föregående år köpte en dator och direktavskrev den, kan jag under nästa räkenskapsår köpa en ny dator och även direktavskriva denna förbrukningsinventarie?

Vad kan Skatteverket tänkas ha för invändningar mot detta?

Frågan gäller mitt aktiebolag (egen företagare) som utvecklar mjukvara. Jag är medveten om att utgiften inte får överstiga ett halvt PBB för att direktavskrivning skall vara möjligt.
Foto på Philip

Philip

 • 674 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Laila

Laila

 • 13,316 poäng 10k badge 2x thumb
Om du kan motivera varför du behöver en dator till, så har skv nog ingen invändning om du får en granskning.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 76,050 poäng 50k badge 2x thumb
Du avgör själv när ditt bolag behöver skaffa teknisk utrustning - så länge det förbättrar bolagets möjlighet att ha inkomster torde skatteverket dela din uppfattning.

Vill du undvika osäkerheten är det enkelt att stämma av med skatteverket via telefon och få ett ett förhandsbesked


Mikael Pettersson
Foto på Philip

Philip

 • 674 poäng 500 badge 2x thumb
Gör det någon skillnad om jag bokför datorn som en inventarie?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 76,050 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Då uppstår ingen kostnad i bolaget förrän du bokför eventuellt värdeminskningsavdrag.

Tycker du själv att det gör någon skillnad för företagets nytta av dator 2?

Mikael
Foto på Philip

Philip

 • 674 poäng 500 badge 2x thumb
Ja, behöver datorer med olika operativsystem p.g.a kundprojekt. Visserligen går det att lösa med befintlig dator men det skulle inte vara lika effektivt, så ytterligare en dator skulle underlätta.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 76,050 poäng 50k badge 2x thumb
Bra
Där har du motivet för att bokför investeringen och jobba vidare mot nya intäkter byggda på bättre effektivitet:)

Mikael
Foto på Philip

Philip

 • 674 poäng 500 badge 2x thumb
Behöver datorn alltid säljas efter x år? Eller när kan den skrotas/utrangeras?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 76,050 poäng 50k badge 2x thumb
Nej den behöver inte säljas om den saknar värde. Den skrotas/utrangeras när den saknar värde och funktion.

Mikael
Foto på Philip

Philip

 • 674 poäng 500 badge 2x thumb
Tack för svar igen. Förstår att detta kan vara svårt att uppskatta men finns det någon generell riktlinje för datorer?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 76,050 poäng 50k badge 2x thumb
Ingen annan riktlinje än den vanligaste för inventarier -  5 år - däremot är det väl tveksamt om en dator ff är up-to-date hela femårsperioden men din egen erfarenhet av nyttjandet av datorer är en faktor som också har betydelse.

Mikael