Ändra rotavdrag/fördelning på journalförd faktura - Administration

 • 0
 • 4
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Hej! Kan jag ändra på en rotfördelningen i en utskriven och journalfördfaktura?
Det är 2 personer som rotavdraget avser från början, men de vill fördela på summorna mellan sig på ett annat sätt. Det tillkommer inga fler personer...
Foto på Marit

Marit

 • 100 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

 • 0
 • 4
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Nej, du kan inte ändra något på en journalförd faktura. Lösningen blir då att kreditera hela fakturan och istället skapa en ny med korrekt fördelning.

Den felaktiga debetfakturan och kreditfakturan kvittar du sedan mot varandra för att de ska försvinna ur reskontran.
Hur du gör det kan du läsa mer om i vårt supportdokument:
Direktkvittning av kundfaktura
Foto på Thomas

Thomas, Champion

 • 12,908 poäng 10k badge 2x thumb
Det vore bra om denna funktion fanns i programmet. Som det är nu måste jag komma ihåg att kunden vill ha en annan fördelning och ändra manuellt när jag ansöker hos Skatteverket.
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Jag håller med dig Thomas. Allt som ska göras manuellt blir risk för fel.

//Tina

Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej på er, 

I standardmallen för husfakturor i programmet redovisas nu fördelningen mellan personerna, enligt Skatteverkets anvisningar. I allmänhet bör inte fakturauppgifterna ändras efter det att kunden fått fakturan och man kan tänka att fördelningen då också är en gällande överenskommelse. Om överenskommelsen ändras skulle jag förmoda att det krävs en ny faktura med korrekta uppgifter. 

Jag är absolut öppen för diskussion kring detta om det finns fler aspekter som jag inte tänkt på. Men tillsvidare är det inte något vi kommer tillåta efter att fakturan är journalförd. 
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Hej Helene,

För oss är det inte ovanligt att kunden vaknar till liv när han får fakturan och kommer på att frugan har lägre lön eller att städfirman dragit mer än de räknat med osv osv. Det förekommer i tillräckligt stor omfattning för att det ska vara riskabelt att hålla reda på manuellt. Så länge roten bara ska omfördelas mellan makarna finns ju ingen som helst anledning att göra en ny faktura, då slutsumman inte påverkas.

Jag kan förstå att man vill lägga "spärrar" i de enklare programmen som är avsedda för enskilda/små firmor och där man vill hjälpa kunder som kanske är bättre på sin huvudsakliga verksamhet än bokföring, men i Admin 1000, som väl är avsedd för större företag vore det betydligt bättre om man kunde få göra som man vill.

(Jag har inte glömt att återkoppla i den andra rot-tråden. Tiden vill bara inte riktigt räcka till...)

//Tina

Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Du har en poäng i det Tina, även om jag är osäker på hur det skulle uppfattas om vi tillät det utan vidare. Men det är kanske mer en fråga om användarupplevelsen och kontrollfunktioner, så man förstår vad man ska tänka på som användare. Bra input i diskussionen. :)
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb
Bra tänkt Helene. Man kanske kunde ha en varningsruta som poppar upp.
Foto på Carina H

Carina H

 • 190 poäng 100 badge 2x thumb
Håller med Tina H. Det händer allt som oftast att kunden kommer på att (oftast) frugan inte har tillräckligt med inkomst, eller så sätter de sig med alla rotfakturorna för sin ombyggnation och inser att han bara har x kronor kvar, men hon har y kronor kvar och så ringer de till mig och vill ändra fördelningen. Att kreditera en faktura för kunden och skriva en ny funkar jättebra med företag - de vet hur det fungerar. När man arbetar med privatpersoner däremot... Kör nu en excelfil manuellt så JAG har koll och då behöver jag inte bry mig om att det inte ser rätt ut i Visma, men jag tycker inte det skall behöva vara så. 
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Carina, tack för bra exempel från din arbetssituation och för input i diskussionen. 
Foto på ullacarin

ullacarin

 • 144 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette "Öppna rutor" för ROT uppgifter vid kundfakturering - Administration.

"Öppna rutor" för ROT uppgifterna i VISMA även om fakturan är journalförd. Det blir lätt fel vid inläggning av ROT uppgifter. Ett stavfel, ett mellanslag för mycket/litet, en siffra fel i uppgifterna, så godkänns inte ansökan, i filen till skatteverket, och det ställer därmed till stora problem. Att kreditera en faktura som är delbetald...nej. I dag har jag inte kommit på något annat sätt att lösa detta på än att ansöka dessa manuellt hos SV, det är mycket tidskrävande. Inga av aktuella uppgifter påverkar bokföringen på något sätt, så att alltid kunna ändra dessa uppgifter skulle marginellt underlätta mitt arbete.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej! Tack för bra input i den här diskussionen. Vi har inte beslutat att ändra detta i programmet men jag bevakar intresset och behovet av det. 
Foto på Helene Thorn

Helene Thorn

 • 204 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur ändrar jag personnummer för RUT i en redan journalförd faktura?.

Hej
En kund har fått avslag på del av sin RUT då hens avdrag är förbrukat. Hen vill att resterande summa skall sökas på den äkta hälften.

Problemet kommer när jag ringer skatteverket och får beskedet att du måste göra en ny ansökan, men det går i programmet (visma adm500) inte att ändra personnummer på en journalbokförd faktura??

Hur gör jag?
Foto på Thomas

Thomas, Champion

 • 12,908 poäng 10k badge 2x thumb
Du får logga in på Skatteverkets hemsida och lägga in ansökan manuellt.