Drivmedelsförmån - betala privatbensinen direkt?

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,
Häromdagen deltog jag i SKVs webinar om arbetsgivaravgifter. Nu har jag en fundering och eftersom SKV firar midsommar(?) provar jag att fråga här istället.

Jag tycker det här med drivmedelsförmån är onödigt krångligt och på webinariets chat ställde jag frågan: "Om den anställde (företagets ägare)  inte tar ut någon lön utan enbart har förmånen av bil och drivmedel, kan denne då betala för sin privatbensin?"

Svaret blev: "Det inte att göra skatteavdrag om det inte betalas kontant lön, däremot är det inget som hindrar att den anställde betalar för förmånen från egna pengar."

Osäker på hur jag ska tolka det. Kan det möjligen vara så att jag kan betala privatbensinen direkt vid tankningen och sedan slippa krångla med arbetsgivaravgift och förmånsvärde för drivmedlet? (Givetvis betalar jag för bilförmånen, men frågan gäller alltså drivmedlet.)
Foto på Anna

Anna

 • 2,028 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Anna!

Jag är väldigt osäker på hur det ska hanteras. Kanske har någon annan på forumet bra input? :-) Annars tror jag du får slå Skatteverket en signal och höra vad dom menar och vad som är korrekt.

Återkom gärna om du får matnyttig information.

Ha det fint! 

Moa
Foto på Anna

Anna

 • 2,028 poäng 2k badge 2x thumb
Hej och tack!
Nu har jag pratat med Skatteverket, men handläggaren hade tyvärr lite svårt att tänka i nya banor och upprepade hela tiden att det vanligaste var att köra det vanliga "marknadsvärdet uppräknat med 1,2 vid beskattningen". Men det var ju inte det jag frågade om!

Sedan skulle hon höra sig för med deras kompetenscentrum och lyckades koppla bort mig och när jag försökte rínga igen så var köerna redan fulltecknade :(

Men jag anser att jag får stöd av Skatteverkets egen hemsida där följande två texter finns:

Någon drivmedelsförmån uppkommer inte för en anställd som har bilförmån och som enligt avtal själv betalar drivmedlet för privatkörningen till ett utomstående företag. Detta förutsätter dock att arbetsgivaren inte gör avdrag för mervärdesskatt på drivmedlet (Skatteutskottets uttalande i FiU 1996/97:1, s. 106). I detta fall görs alltså ingen uppräkning med 20 procent.
(Texten är från Skatteverkets rättsliga vägledning.)

Betalning av privat drivmedelskostnad vid bilförmån
Det förekommer att arbetsgivare anlitar ett serviceföretag eller liknande utomstående företag för att tillhandahålla tankkort och administrera företagets och de anställdas drivmedelsinköp. De anställda har ofta avtalat att själva bekosta drivmedlet för privatkörningen. Arbetsgivaren ska då granska och godkänna fördelningen mellan tjänste- och privatkörning i den anställdes körjournal. Serviceföretaget gör sedan varje månad en motsvarande fördelning av drivmedelsinköpen och skickar en separat avräkning med betalningskrav för privatkörningen till den anställde.
(Texten är från Skatteverkets Skatter/Bilar och bilförmån.)

Sedan har jag läst om s.k. split-kort för drivmedel, på t ex Tjänstebilsfakta.se 

När ett utomstående företag (t.ex. leasingbolag) delar upp drivmedelskostnaden i tjänst respektive privat och skickar separata fakturor, en till arbetsgivaren och en till den anställde, gör arbetsgivaren bara momsavdrag på den del av drivmedlet som används för tjänstekörningen. Den anställde har betalat marknadspriset för det drivmedel han använt för privat körning till det utomstående företaget. Den anställde anses då inte ha haft någon drivmedelsförmån. Därför blir det då inte aktuellt med någon uppräkning med 20 procent.

Ett delat drivmedelskort har fler fördelar. Det ger en rättvisare fördelning av kostnaderna mellan förare och företag. Förare slipper betala för att få jobba och företagen sänker sina kostnader. Brytpunkten för bilens bränsleförbrukning höjs. Man slipper också oklarheter och diskussioner kring bränslepriser och ersättningsnivåer. Jämfört med att både betala bilersättning och dessutom kompensera, blir det stora besparingar oavsett bilens förbrukning.

Jag tycker detta verkar vara ett enkelt och smidigt sätt att separera kostnaderna för privat och tjänstekörning. Skulle vara intressant att höra om någon använts sig av denna möjlighet?


Foto på Fredrik

Fredrik

 • 2,756 poäng 2k badge 2x thumb
Min uppfattning är att de flesta företagare som har tjänstebil betalar bensinen privat och bara har bilförmånen just för att det är så krångligt. Sedan tar man ut milersättning för de mil man kör i tjänsten istället. Kör man dock väldigt mycket i tjänsten kanske det kan vara mer värt att bolaget betalar.
Foto på Anna

Anna

 • 2,028 poäng 2k badge 2x thumb
Det stämmer nog! Jag kommer att köra mycket i tjänsten och betydligt mindre privat, så det verkar vettigast att låta företaget stå för bensinen. Har nu fått info om att OKQ8 har s.k. split-kort och inväntar mer information från dem. Jag hoppas det ska gå att lösa på ett smidigt sätt. 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.