Editera fält i faktura istället för att ångra - eEkonomi

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Ändra på utskriven faktura - eEkonomi

När man gör fel i fakturan, så får man ta bort den, varvid en ny bokföringspost skapas, som "ångrar" den felaktiga fakturan, och man får skapa en ny faktura där man får lägga in korrigerad information.
Det vore mycket enklare om man kunde gå in på en existerande faktura, editera de ingående fälten och spara den ny.

"Under täcket" behöver då eEkonomi skapa en ny bokföringspost som "ångrar" den felaktiga fakturan, och ytterligare en bokföringspost som innehåller samma information, men med vissa fält korrigerade.

Det skulle spara en hel del tid när man gör fel.
Foto på A.P.Richelieu

A.P.Richelieu

  • 966 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.