eEkonomi API

 • 4
 • Idé
 • Uppdaterades för 3 månader sedan
 • (Redigerad)
Hör utvecklarens bön: Jag vill ha ett eEkonomi som agerar istället för reagerar. :-) 

Jag föreslår att eEkonomi får inställningar där man kan definiera länkar som skall anropas av eEkonomi vid vissa specificera händelser. Syftet är att möjliggöra en händelsedriven användning av eEkonomi i tredjepartsprodukter. 

Jag har skrivit om detta tidigare i en forumtråd som egentligen handlade om ett något annorlunda ämna (att få mejl vid händelser) men jag lägger nu upp det som en separat idé i API-delen av forumet.Situation/Bakgrund


Visma erbjuder idag tredje part (med avtal) att interagera med Visma eEkonomi via APIer. Den grundläggande kännetecknet för denna användning att det hela tiden handlar om anrop från tredjepart in mot Vismas system för att hämta, eller lämna, data.Problem

Detta gör att för att tredje part inte kan agera någorlunda snabbt eller ännu mindre automatiskt baserat på händelser i eEkonomi men mindre än att tredje part konstant och regelbundet anropar Vismas miljö för att kontrollera om det finns ny data. Till exempel fråga efter senaste fakturanumret och jämföra det med ett sparat värde i tredjeparts eget system.

Inte bara ökar detta rimligen belastningen på Vismas miljö men det gör också att det riskerar finns duplicerad data hos tredje part i onödig utsträckning. Alternativt innebär det extra arbete för den gemensamma kunden som eventuellt måste interagera med tredjeparts system ”manuellt” för att följa upp händelser i eEkonomi.Lösning/Idé

Att Visma inför så kallade webhooks för vissa händelser. Det vill säga, för en sådan händelse så anropas/exekveras en URL. För varje händelse/anrop så kan det kunna anges några få parametrar som har direkt ankytning till händelsens art. 

Nedan följer två, ej exkluderande, varianter på vilka webhooks som skulle kunna finnas:

Varient A: Samma webhooks som i e-conomic:  

 • Kund har uppdaterats
 • Dagbok/kassabok har uppdaterats (?)
 • Lagret har uppdaterats
 • Faktura har uppdaterats
 • Faktura har bokförts
 • Order har uppdaterats
 • Artikel har uppdaterats
 • Projekt har uppdaterats
 • Offert har uppdaterats
Se bifogad bild.
Variant B: Webhooks som motsvarar vissa av de notifieringar som en användare idag kan få via mobilappen:

 • Förfallen obetald kundfaktura
 • Förfallen obetald leverantörsfaktura
 • Ny beställning i Visma webshop
 • Nya husfaktura att söka skattereduktion för
 • Nytt okopplat bildunderlag
 • Ny ej avstämd banktransaktion
 • Nytt banksaldo
 • Stoppad e-fakturaKonskvenser

En implementation enligt ovanstående skulle inte bara stärka eEkonomi som navet i kundens organisation och affärsprocesser men även stärka Vismas samarbetspartner då dessa kan erbjuda ny funktionalitet i sina produkter. Vilket indirekt både avlastar och återigen stärker Vismas ställning. Kort sagt borde detta vara en win-win-win för alla berörda parter.

Teoretiskt negativa konsekvenser:

 • Ökad belastning på Vismas system när dessa skall hantera att göra externa anrop ut till andra. Jag tror detta kompenseras av att externa system inte längre behöver göra lika många anrop in mot Visma. Dessutom är en webhook ”fire-and-forget”, exekvera anropet så fort det går och stäng anslutningen, invänta inte svar. Det är inte Vismas ansvar att det fungerar. 
 • Kan vara att det blir en viss ökad support om en kund har webhook som inte fungerar men återigen, inte Vismas ansvar att en hook fungerar, bara att anropet görs. Möjligen kan man behöva ha en logg över gjorda anrop som kunden kan titta på i sitt system?
 • Exponering av kunddata mot externa system. Om kunden själv lagt in hooks så har kunden valt exponeringen. Och det är inget som inte redan kan hämtas via API.
 • Om en första omgång webhooks implementeras så kommer det troligen önskemål om flera. Vet inte om det är så negativt dock... :-) Alternativa lösningar

Istället för rena webhooks så skulle man kunna låta detta vara e-post som skickas till en specifik, i förväg definierad, e-postadress. Antingen en per kund/företag (gemensam för alla händelsen) eller en per händelsetyp. Då kan kunden välja om det vill att använda det som ett alternativ till mobilappens notiser eller för att samverka med externs syftem. 

(Varför inte både och - både webhooks och e-post?)
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 4
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej! 

Jag kommer med glädjande nyheter som jag hoppas och tror kan lösa ert önskemål :) 

Zapier finns nu under Appar och tillval inne i eEkonomi. Zapier är en plattform för integrationer som gör det möjligt för dig att dra nytta av smarta funktioner du inte visste att du saknat. Plattformen innehåller kopplingar till många tjänster. Genom att använda Zapier kan du integrera Visma eEkonomi Smart med över 1 300 appar och tjänster, så som Google Sheets, Google Docs, e-posttjänster, betalningslösningar, webbshoppar, osv. På så vis behöver du inte längre registrera samma uppgifter i flera system, utan kan istället arbeta sömlöst mellan olika lösningar för att skapa en effektivare arbetsgång.

Läs gärna mer om funktionen på vår hjälpsida "Zapier och Visma eEkonomi Smart" eller på vår hemsida "Zapier + Visma". 

Ha en härlig dag!

/Lovisa