Eget kapital kortfristiga skulder - Förening

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)

Jag är ny kassör i min förening och gör mitt första bokslut. Jag har troligtvis använt fel konto i ingående balanser för 20 17. Jag har använt konto 2071, i balansräkningen för 2016 användes konto 2981 för samma ändamål.

 I balansrapporten har nu konto 2071 hamnat under eget kapital, avsättningar och skulder och därmed ökat det egna kapitalet.  På fjorårets resultatrapport fanns det med under Kortfristiga skulder, och ökade inte det egna kapitalet. Vilka konto är  kortfristiga skulder, hur ska jag veta detta ?.  Kan jag ändra konto i min ingående balans för 2017 eller hur gör jag ?

 .

Foto på anna-karin

anna-karin

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,360 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Nu vet jag ju inte riktigt vad du har använt kontot till men har du tidigare använt konto 2891 så är det nog bäst att använda det fortsättningsvis också. Alternativt att du kontrollerar med föreningens redovisningskonsult.
Vill du ändra den ingående balansen för 2017 går du in under Bokföring - Ingående balans och lägga beloppet på rätt konto.

/Anna