Egna skapade rapporter med projekt måste ändras i kolumninställningen - Visma Analys

  • 0
  • 1
  • Artikel
  • Uppdaterades för 3 år sedan
Har du har skapat egna balans- och resultatrapporter i tidigare versioner än 5.1 och använt projekt måste du i den nya versionen ändra kolumninställningen Ackumulerat saldo till Ackumulerat från projektstart. Ackumulerat saldo räknade tidigare värden från projektets start, men nu räknas värdena från räkenskapsårets början. För att rapporten ska fungera som tidigare behöver du därför ändra från Ackumulerat saldo till Ackumulerat saldo från projektstart.

Alla rapporter som finns i rapportbiblioteket är uppdaterade. Ändringen gjordes i version 5.1 för att det ska vara möjligt att göra en rapport som jämför utfall och budget för ett projekt. Budget kan bara göras per räkenskapsår.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,624 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.