Ekonomiöversikt - flera år?!

  • 9
  • Idé
  • Uppdaterades för 3 veckor sedan
  • Genomförda
Vi skulle önska att man kunde ha med fler år än bara föregående på alla diagram under Ekonomiöversikt! Oftast är det fler år än  bara föregående som kan vara intressant att jämföra.
Foto på Anna_c

Anna_c

  • 204 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 9
Foto på Tobias Karlsson

Tobias Karlsson, Application Specialist Accounting Office

  • 840 poäng 500 badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!


Tack för era önskemål. Vi har nyligen uppdaterat med flerårsöversikt i diagrammen vilket jag hoppas ska underlätta ert arbete med jämförelse mellan åren.


Förbättring – Jämför med fler föregående år i diagram skapade från Resultaträkning – Månadsöversikt och Balansräkning – Månadsöversikt Det är nu möjligt att jämföra data för det innevarande räkenskapsåret med data från upp till fyra föregående år i diagrammen som skapas via Resultatrapport – Månadsöversikt och Balansrapport – Månadsöversikt.

Välj hur många föregående år du vill visa (1 till 4) i menyn Visa föregående ... år./Tobias