Enskild Firma Lön - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har en enskild firma och jag försöker förstå vilken är min lön eftersom jag behover det sifra för t.ex. att deklarera det till forsäkringskassan. 

Till exempel jag har:

Beräkning av skattemässigt resultat
Bokfört resultat från avsnitt Resultaträkning =100000kr
Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt −25000kr
Överskott =75000kr


Så vad ska jag deklarera till forsäkringskassan, 100000kr eller 75000kr?
Foto på Vasse

Vasse

 • 150 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Göran A

Göran A

 • 5,552 poäng 5k badge 2x thumb
75.000 kr och sedan skall du ta hänsyn till om du gjort/återfört Peridiseringsfond/Expansionsfond
Foto på Göran A

Göran A

 • 5,552 poäng 5k badge 2x thumb

På ditt resultat betalar du kommunalskatt+ ev statlig skatt + egenavgifter (arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare) Dessa egenavgifter får du göra avdrag för och då gör man ett preliminärt avdrag 25 % för dessa redan i årets deklarationen .Sedan året efter stämmer man av detta gjorda preliminäravdrag med faktiskt påförda avgifter.

På en inkomst på 75.000 kr blir det egenavgifter på 21.727 kr (om du har 7 dagar karensdag). Om du då gör avdrag iår med 25.000 kr kommer du i kommande års deklaration att få ta upp skillnaden 25.000-21.727 = 3273 kr som inkomst.

Foto på Vasse

Vasse

 • 150 poäng 100 badge 2x thumb
Så nu har jag redan gjort avdrag på 25.000kr för det första året. Om till exempel ha ett resultat på 200.000kr nästa år, ska jag ha 25.000-50.000 = 25.000kr som kostnad?
Foto på Göran A

Göran A

 • 5,552 poäng 5k badge 2x thumb

Om du har ett resultat på 200.000 kr nästa år före egenavgifter gör du först avstämningen enligt mitt tidigare inlägg +3.273 kr då får du ett resultat på 203.273 kr och sedan gör du ett nytt preliminärt avdrag på egenavgifter för det året på 25 % x 203.273 kr = 50.818 kr och redovisar ett överskott på 152.455 kr.


Foto på Vasse

Vasse

 • 150 poäng 100 badge 2x thumb
Jag har inga anstälda, varför måste jag betala arbetsgivaravgifterna ?
Foto på Göran A

Göran A

 • 5,552 poäng 5k badge 2x thumb
Om du har anställda betalar du arbetsgivaravgifter på lönen. På din egen lön (överskottet av rörelsen) betalar du inga arbetsgivaravgifter på detta överskott utan istället egenavgifter.
Foto på oskar

oskar

 • 1,060 poäng 1k badge 2x thumb
Gissar på 75000
Foto på Vasse

Vasse

 • 150 poäng 100 badge 2x thumb
Jag förtsår inte vad är det 'Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt". Det är val inte det skatt som jag betalar eller?
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

 • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Vasse,

Egenavgifter är ett samlingsnamn för de sociala avgifter som en egenföretagare själv måste betala in till staten.

Har man anställda betalar man in arbetsgivaravgifter för varje anställd.
Den som bedriver verksamhet som egenföretagare måste man själv betala in arbetsgivaravgifter och de kallas då Egenavgifter.

Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott.
För att räkna fram den beräknade vinsten gör man uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25%, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala.
Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten.

Du kan läsa mer om Egenavgifter på Skatteverkets hemsida och på verksamt.se finns en skattekalkylator du kan använda för att göra en ungefärlig bedömning av hur mycket inkomstskatt och egenavgifter du ska betala som enskild näringsidkare.

Ha en fin dag
/Susan

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.