Ett verifikat per inbetalningsbunt - Administration

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Uppställning och summering på reskontralistorna och i journaler - Administration

När vi registrerar inbetalningar vill vi att summan ska överensetämma med det faktiska beloppet som betalats in på vårt konto, och detta kan då vara en eller flera fakturor som utgör beloppet. Ibland kommer det fler olika inbetalningar per dag och då vill vi skapa en bunt per inbetalningssumma. Problemet är att när vi skapat en bunt måste vi bokföra den för att få den på rätt datum sen registrera nästa. Det mest arbetsvänliga vore att kunna lägga in alla inbetalningar i resp bunt och när man väljer bokför/skriva ut så bokförs de på det det datum man faktiskt valt i bunten, men till och med det datum som man valt i utskrift dialogen. Det är exakt så det fungerar när vi skriver ut fakturor, vi kan välja ett slutdatum och alla fakturor får ett eget verifikat, men enl er support så går inte detta att få till vid inbetalningar utan man måste klicka skriv ut mellan varje bunt.

Finns det någon lösning för detta? Verkar så konstigt att det ska kunna fungera på ett sätt vid bokföring av kundfakturor men sen går det inte att få samma lösning vid inbetalningar. Den röda tråden verkar ha försvunnit.
Foto på Wintel

Wintel

  • 134 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.