euförvärv

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vi har förenklingsregler i Sverige som blir tillämpbara när ett utländsk företag (som saknar etablering i Sverige) säljer en vara i Sverige förutsatt att köparen har ett svensk momsregistreringsnummer. Dessa regler innebär att det utländska företaget fakturerar utan moms och att köparen redovisar inköpet i ruta 23 i momsdeklarationen. Köparen ska sedan redovisa utgående moms i ruta 30 och om avdrag föreligger även göra avdrag för momsen i ruta 48. Eftersom det tyska bolaget inte ska redovisa försäljningen i sin tyska periodiska sammanställning är det viktigt att den svenska köparen inte redovisar inköpet i ruta 20.

 

Ett utländsk bolag kan ansöka om att bli frivilligt skattskyldigt för omsättning i Sverige och därmed inte tillämpa de svenska förenklingsreglerna. Om den tyska säljaren har anmält till Skatteverket att de vill bli frivilligt skattskyldiga i Sverige ska den tyska säljaren fakturera svensk moms.

 Vid kassarabatt minskas beskattningsunderlaget. Den svenska köparen ska därför redovisa inköpspriset minus kassarabatten i ruta 23 i momsdeklarationen (förutsatt att förenklingsreglerna är tillämpbara).

Hur ska man boka detta så momsen blir rätt? Hur jag än försöker så går det inte. Jag ska alltså boka en del som inventarier och en del som lager samt en rabatt för att jag betalade tidigare.


Foto på Lena Ekonomi

Lena Ekonomi

  • 3,250 poäng 3k badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!
Ursäkta sent svar!

Jag har funderat lite på var du har kopierat texten ifrån.

Som jag tolkar det är det två olika scenarier som är beskrivna? Men jag kan ha fel såklart :)

1: Ett företag fakturerar inom EU och då utan moms:
Vi harförenklingsregler i Sverige som blir tillämpbara när ett utländsk företag (somsaknar etablering i Sverige) säljer en vara i Sverige förutsatt att köparen harett svensk momsregistreringsnummer. Dessa regler innebär att det utländskaföretaget fakturerar utan moms och att köparen redovisar inköpet i ruta 23 imomsdeklarationen. Köparen ska sedan redovisa utgående moms i ruta 30 och omavdrag föreligger även göra avdrag för momsen i ruta 48. Eftersom det tyska bolagetinte ska redovisa försäljningen i sin tyska periodiska sammanställning är detviktigt att den svenska köparen inte redovisar inköpet i ruta 20.
Vid kassarabattminskas beskattningsunderlaget. Den svenska köparen ska därför redovisainköpspriset minus kassarabatten i ruta 23 i momsdeklarationen (förutsatt attförenklingsreglerna är tillämpbara).

2: Ett företag ansöker om att bli frivilligt skatteskyldig i Sverige:
Ett utländsk bolag kanansöka om att bli frivilligt skattskyldigt för omsättning i Sverige och därmedinte tillämpa de svenska förenklingsreglerna. Om den tyska säljaren har anmälttill Skatteverket att de vill bli frivilligt skattskyldiga i Sverige ska dentyska säljaren fakturera svensk moms.

Så frågan borde vara hur fakturan ser ut? Är den med moms eller utan moms?Om det är så att jag är helt ute och cyklar så rekommenderar jag att du kontrollerar med Skatteverket hur du hanterar inköpet.
MvhAnna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.