Intrastatrapporten följer inte SCBs specifikation - Administration 2000

  • 3
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
  • Under bevakning
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

I administration 2000 finns en rapport som heter Intrastat som vi precis börjat använda efter påstötning av SCB. Vi har noterat att par problem:
1. Sort.begrepp på kunden blir upptaget av landskod helt i onödan som vi ser det då landskod redan är inlagt i adressen samt i VAT-numret, vad beror detta på?
2. Viktfältet i Visma accepterar inte mer än 3 decimaler på kg. Vi har filter som väger 0,2g vilket vi måste sätta till 1g, dvs 5 ggr fel. Då dessa säljs i 10.000-tals blir det många kg fel. Hur snabbt rättar ni detta? Det vore också intressant att veta varför ni bestämde just 3 decimaler.
3. Ni har missat att ha med en kolumn för transaktionstyp som SCBs program kräver vid import så detta måste man själv lägga till. Vi har utnyttjat er kolumn för antal som är helt onödig för denna rapport.
5. Er summering längst ner ger felmeddelande i SCBs IDEP vid import och borde inte vara med i den här rapporten vid filutskrift då den specifikt är för just intrastatrapportering.
Foto på Nordeko

Nordeko

  • 1,030 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 3
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,980 poäng 20k badge 2x thumb
Hej,

Tack för att du lyfter detta. Vi ska kolla på detta så återkommer vi med svar så fort vi kan.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,980 poäng 20k badge 2x thumb
Hej igen,

Jag har registrerat ett ärende hos oss för att anpassa rapporten efter den landskod som finns i programmet idag. Vi tror att detta beror på att rapporten introducerades innan fältet för landskod fanns tillgängligt. Bra att du uppmärksammar oss på det så vi kan ta hand om det.

I viktfältet väljer man själv vilken enhet som ska gälla dvs om man tänker kg eller gram. När fältet tillkom tänkte man nog att 5 heltal och 3 decimaler skulle vara tillräckligt för de flesta. Jag har undersökt möjligheten att öka antalet decimaler men ser att det påverkar kopplingar till andra system. En sådan ändring kräver därför planering och efterfrågan.

Vad gäller rapporten så finns det vissa uppgifter som vi inte har stöd för i programmet, dessa får man hantera manuellt i blanketten eller i den fil man läser in i IDEP. För att förtydliga rapportens användningsområde kommer vi se över våra instruktioner och informationen kring den i programmet, då det är mer av ett underlag än en färdig fil att läsa in.

Transaktionstyp är en uppgift som vi inte kommer utöka stöd för i programmet i dagsläget. Detta får man lägga till i filen manuellt.

Summeringen på utskriften är användbar om man skriver ut underlaget för att fylla i webblanketten på SCBs hemsida. Innehållet i rapporten är detsamma oavsett hur du skriver ut den och vi har ingen möjlighet att ta bort summeringen på bara det ena utskriftsalternativet. Om du får ett felmeddelande pga av summeringsraden får du radera den manuellt. Alternativt kopierar du rapporten i Rapportgeneratorn och skapar en egen variant av den, där du tar bort summeringsraden.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.