Faktura för uthyrning av plats i verkstad - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 vecka sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Jag har nyligen startat en verkstad där jag hyr ut platser till andra. Varje månad planerar jag att fakturera hyran till hyresgästerna med hjälp av Visma eSmart.

För de första fakturorna har jag skapat en "Artikel" och under "Artikelkontering" har jag valt "Tjänster 0% moms". Min första fråga är egentligen: är detta korrekt gjort när det handlar om uthyrning av lokal?

Min andra fråga handlar om när jag sedan registrerar fakturorna som betalda. Då bokförs de automatiskt som "1510 Kundfordringar." Räcker det verkligen att ange momssatsen och om det är en vara eller tjänst det rör sig om? Måste jag inte ange vilket konto som ska krediteras i bokföringen någonstans?

Eftersom uthyrning av lokal är frivilligt skatteskyldigt vill jag ju redovisa att intäkterna är av denna sort.

Tack på förhand!
Foto på Albin

Albin

 • 230 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 vecka sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,936 poäng 50k badge 2x thumb
T ex Konto 3911 finns ju i kontoplanen, passar det?
1510 antyder att bokföringen sker i två steg

1 / uppbokning av fordran
D 1510
K intäktskonto , t ex 3911
2/ betalning av fordran
D 1930
K 1510

Mikael
Foto på Albin

Albin

 • 230 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för ditt svar!

3911 ser ut att passa bra. Men hur skulle detta praktiskt gå till? Efter att ha registrerat fakturorna som betalda har jag under "Verifikationer" flera poster som ser ut som följande:

K: 1510 - Kundfordringar
D: 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto

(Redigerad)
Foto på Thomas

Thomas, Champion

 • 12,346 poäng 10k badge 2x thumb
När fakturan skickades borde den bokförts i debet på konto 1510. Titta på hur den bokades i kredit då. 
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 24,232 poäng 20k badge 2x thumb
Om du kikar lite längre ner så har han bokslutsmetoden och skall alltså inte använda 1510 utom vid bokslut...
Foto på Albin

Albin

 • 230 poäng 100 badge 2x thumb
Förlåt, det är faktureringsmetoden jag använder inte kontantmetoden. Så 1510 är korrekt.
Foto på Albin

Albin

 • 230 poäng 100 badge 2x thumb
I och med registreringen av fakturan bokfördes kredit som "3044 - Försäljn tjänst sv momsfri". Detta beror, gissar jag, på att Artikelkonteringen är "Tjänster 0% moms" (man kan ju bara välja tjänster eller varor). Jag förstår inte hur jag kan välja korrekt konto - det går ju i och med Artikelkonteringen automatiskt till detta konto.
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 24,232 poäng 20k badge 2x thumb
Försökte läsa lite om det här räknades som uthyrning av fastighet och då kan du ta moms på hyran om hyresgästerna är momspliktiga. Isf så är kontot 3912 och sedan 2611 med momsen.
Detta skulle då innebära att du även får lyfta moms på dina omkostnader för lokalen typ värme, el, rep m.m. 
Hur detta skall hanteras i programmet beror sedan även på vilken redovisningsmetod du har för momsen (jag förutsätter här att du är registrerad för moms). D.v.s om du har boksluts- eller kontantmetoden.... ?
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 24,232 poäng 20k badge 2x thumb
Hejsan. Aha... då har du lite att fundera på. Vid lokaluthyrning så måste hyresgästen vara momspliktig för att du skall få ta ut moms på hyran så vitt jag lärt mig. Dessutom så får du inte lyfta moms på den hyra du betalar för de delar av ytan som du sedan hyr ut utan moms, du får inte heller lyfta moms på delar av din omkostnader för lokalen. Spontant så tycker jag att du kanske bör kolla med någon lokal redovisningsbyrå om upplägget funkar. 
Har du kontantmetoden så skall du inte alls använda 1510 utan bokföra fakturorna när dom betalas och först då intäktsföra dom... antar att det kan ställas in i programmet. Lycka till!
Foto på Albin

Albin

 • 218 poäng 100 badge 2x thumb
Förlåt, det är faktureringsmetoden jag använder och inte bokslutsmetoden. Så 1510 är korrekt.

Jag får höra av mig till en lokal revisor och fråga hur jag ska göra helt enkelt.

Tack för svar!
(Redigerad)
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,896 poäng 50k badge 2x thumb
Ja eller du kan fråga vidare i forumet :) det ska förhoppningsvis kunna ge svar även det
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,896 poäng 50k badge 2x thumb
För din situation är inte alls komplicerad:

Lyfter du moms på lokalerna du hyr ska du debitera den vidare alternativt
tar du inte ut någon moms ska du heller inte lyfta någon moms på din hyra.

Däremot har du möjlighet att villkorsändra nuvarande avtal med dina andrahands-hyresgäster när de nuvarande avtalen löpt ut.

Allt detta avgörs av hur avtalen redan är tecknade eller vad hyreslagen säger 

M
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 24,232 poäng 20k badge 2x thumb
Hmm. idag så sker ju ingen egentlig registrering för frivillig moms av fastigheter utan den kan man då göra genom att helt enkelt debitera moms.
Så här står det hos Skatteverket: "Som huvudregel är uthyrning av lokal och annan upplåtelse av fastighet undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Du har då inte heller rätt att dra av ingående moms för inköp till uthyrningsverksamheten. Du kan dock välja att bli frivilligt skattskyldig för sådan uthyrning och då lägga på utgående moms på hyran. Du får då rätt att göra avdrag för den ingående momsen på de kostnader du har för uthyrningen av lokalerna. För att kunna bli frivilligt skattskyldig ska du vara • fastighetsägare, bostadsrättshavare, förstahands- eller andrahandshyresgäst och hyra ut eller på annat sätt upplåta • butikslokaler, kontorslokaler, industrilokaler m.m. eller hela byggnader till hyresgäst som använder lokalen eller fastigheten i momspliktig verksamhet."

D.v.s du får inte debitera moms på lokalhyra till ej momsregistrerad hyresgäst även dom du får betala moms på din hyra av samma lokal. Så det är inte valfritt utan påverkas av hyresgästernas situation. Vilket då t.ex. gör det svårt att hyra ut till privatpersoner, föreningar m.m.. 
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,936 poäng 50k badge 2x thumb
Om du tittar i din huvudbok på konto 1510 så kan du där se om det i din bokföring finns poster som är bokförda

Debet på konto 1510, l

äs då av verifikationsnumret på en sådan debet ̈post och kontrollera via din grundbok/verifikationslista hur de verifikat är registrerade och vad som på de verifikaten står noterat i kredit där konto 1510 är bokfört i debet.

En konsekvens av det du beskriver kan komma att bli att den fördyring - momsen  på hyran som du debiteras och som du inte för vidare - som skulle drabba dina egna andra-handshyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet nu kommer att hamna hos dig själv och du måste du ta ut en högre hyra utan moms av dina hyresgäster om du inte vill förlora mellanskillnaden.

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,936 poäng 50k badge 2x thumb
.....hyresgäster som bedriver icke momspliktig verksamhet riskerar högre hyreskostnad vid fastighetsägarlösningar likt denna - att fastigheten är registrerad för frivillig moms vilket också är anledningen till att momsregistreringen är just frivillig, inte obligatorisk - eftersom hyresvärdar/fastighetsägare ofta inte är beredd att göra en eftergift likt den du gör - att inte ta ut momsen av dem, då det medför högre driftskostnader.

Mikael
Foto på Albin

Albin

 • 230 poäng 100 badge 2x thumb
Nu har jag talat med skatteverket. Det är precis som du säger att jag inte får lyfta momsen för de intäkter som hyran från icke momspliktiga hyresgäster ger. Detta medför alltså en dyrare hyra för de personer som inte bedriver icke momspliktig verksamhet.

Tack för hjälpen! 
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,936 poäng 50k badge 2x thumb
Bra initiativ av dig.

Du får inte lyfta momsen för de hyreskostnader du har som du debiterar vidare om du inte i din tur tar ut momsen av dina andrahands-hyresgäster.
Det är just det som är mervärdesskattens syfte att någon icke momspliktig i slutänden ska bekosta momsen, nu har du lite oförskyllt försatt dig i den situationen för att ta hänsyn till dina hyresgäster (eller av okunskap? eller godtroget) som är de i kedjan som egentligen ska bekosta momsen som icke momspliktiga.

Fundera över om du fortfarande vill ha det så när dina nuvarande avtal med dina hyresgäster löper ut.

Det tror är ett råd jag antar du skulle få även av en lokal redovisningskonsult.

Varmt lycka till även fortsättningsvis

Mikael 
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 77,936 poäng 50k badge 2x thumb
....nu gäller det bara att du tar kommandot över ditt program också så du får det som du vill ha det :)

M