Faktureringsunderlag ska inte betraktas som fakturerat - Advisor

  • 3
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,

Det är problematiskt för oss att skapade fakturaunderlag (som inte överförts till historik) betraktas i Visma Advisor som fakturerat, när dessa ännu inte har exporterats till fakturor. Vi vill istället att dessa ska ligga under en egen kolumn benämnt t.ex. "fakturaunderlag" eller dylikt vilket innebär att saldona flyttas i tre steg:

1. Kvar att fakturera
2. Fakturaunderlag / Ska faktureras ... eller dylikt
3. Fakturerat

Alternativt att man kan kryssa i någonstans att dessa ska ligga kvar under kvar att fakturera, tills dessa har överförts till historik.

Skälet till detta är att vi månatligt behöver rapportera våra upparbetade saldon för att få detta hinna medfölja koncernens resultaträkning. I de fall faktureringsansvariga hunnit skapa fakturaunderlag innan vi hunnit ta fram en kvar att fakturera-rapport, eller att fakturaunderlag har skapats och sedan visar det sig att en del tider behöver registreras retroaktivt som missats efter det att vi tagit fram en kvar att fakturera-rapport; behöver vi idag ångra alla fakturaunderlag (som brukar uppgå till ca 100-150 stycken varje månad), ta fram en kvar att fakturera-rapport, och sedan behöver alla fakturaunderlag återskapas. I detta skedet försvinner även eventuella tillagda texter under fakturarader. Detta orsakar oerhört mycket administrativt merarbete för oss.

Tack på förhand.
Foto på matnyr

matnyr

  • 170 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 3
Foto på Tibor B

Tibor B

  • 810 poäng 500 badge 2x thumb
Något sådant hade jag också önskat infördes i Advisor! vi arbetar på motsvarande vis och vi har lagt upp rutiner numera så att vi dels tar ut kvar att fakturera listor på alla våra kundkategorier i pdf när månaden är slut och innan vi skapar fakturaunderlagen, och dels så tar vi ut motsvarande listor på kvar att fakturera efter att vi har avslutat vår fakturering. Eftersom det inte går att följa upp i efterhand heller vilka justeringar det har skett i fakturaunderlagens belopp (upp eller ner) så följer jag i egenskap av företagsledare upp detta i excel där jag alltså jämför beloppen före och efter fakturering.
Foto på Helena Sjösten

Helena Sjösten, Service owner Visma Advisor

  • 900 poäng 500 badge 2x thumb
Hej!
Tack för era synpunkter. I dagsläget finns inga planer på att förändra hanteringen kring fakturaunderlag. Men vi sparar självklart era synpunkter som en idé här i Forumet så att vi kan ta dem i beaktande vid framtida förbättringar.

Med vänlig hälsning

Helena Sjösten
Foto på Rolf Dahlberg

Rolf Dahlberg

  • 1,960 poäng 1k badge 2x thumb
Om inte uppföljningen fungerar så är inte Advisor så användbart för ett företag som vill driva en lönsam verksamhet. Eller hur?

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.