Fältkod på löneart 2104 Upphöjt värde av förmån fritt drivmedel - Lön

  • 0
  • 2
  • Artikel
  • Uppdaterades för 7 månader sedan
  • (Redigerad)
Vi har uppmärksammat att det är en del frågor och funderingar kring löneart 2104 Upphöjt värde av förmån fritt drivmedel och i vilket fält som den ska redovisas på Arbetsgivardeklarationen på individnivå. Löneart 2104 ska fortsatt stå som Redovisas ej som är standarden. Ändrar du detta fältet till 018/134 som ett exempel så får du ett felmeddelande när du sedan läser in filen på Skatteverket. 

Många tänker nog att den ska ha fältkod 018/134 eftersom att den redovisas i K18 på Kontrolluppgifterna, men den ska ligga som Redovisas ej för att det ska redovisas rätt i filen till Skatteverket. 
Värdet från löneart 2103 Förmån av fritt drivmedel vid tjänstebil som hamnar i ruta 018, värderas med x 1,2. 

Du kan läsa mer om lönearten inne i löneartsregistret som du finner under Lönearbete - Lönearter, sedan så hittar du Egna inställningar inne på den aktuella lönearten.


Bild från Skatteverkets hemsida. 
Foto på Andreas Palmay

Andreas Palmay, Information Coordinator

  • 2,562 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 7 månader sedan

  • 0
  • 2

Var först med att svara!