Fast lönetillägg - Lön 600

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 veckor sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Vi har ett fast lönetillägg som ska redovisas som en separat rad på lönespecifikationen men i övrigt behandlas såsom månadslön. Dvs utbetalas i innevarande månad och ska ligga till grund för avdrag och tillägg. Jag har provat att skapa löneart med typ Lön-övrig-ersättning, men då tar inte avdag/tillägg hänsyn till det extra tillägget. Jag har provat att skapa löneart med typ Lön-Månadslön, men då går det inte att registrera ett unikt belopp på lönearten utan den tar upp samma som månadslönen. Hur ska jag kunna lösa detta?
Foto på Susanne

Susanne

 • 160 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Laila

Laila

 • 13,504 poäng 10k badge 2x thumb
Går det inte att kopiera t ex lönearten för månadslön och kalla den något annat? Då får du ju med även att den är semesterlönegrundande m m. Så har jag gjort och då går det att skriva in valfritt belopp på anställda.
Foto på Susanne

Susanne

 • 160 poäng 100 badge 2x thumb

Hej Laila och tack för ditt svar, jag har provat att kopiera lönearten för månadslön, men när jag ska registrera den i Lön-bilden på den anställde så att den kommer med per automatik så kommer personens månadslön upp i beloppet och det går inte att ändra. Har det funkat hos dig att ändra beloppet, eller registrerar du lönearten manuellt varje månad?
Foto på Susanne

Susanne

 • 160 poäng 100 badge 2x thumb
Nu har jag efter att ha grävt ner mig i Personliga variabler och beräkningsformler hittat en hantering som fungerar, så här har jag gjort;
1. Kopierat löneart 1101 (månadslön), döpt om till namnet på det lönetillägg vi har, och tagit bort beräkningsfomlen
2. Skapat en personlig variabel som heter likadant som lönetillägget jag har skapat, där har jag registrerat beloppet som personen ska ha.
3. Registrerat lönearten under Standardlönebesked
4. På varje löneart som ska ta hänsyn till lönetillägget har jag kompletterat med P1(namnet på den personliga variablen) på ett eller annat sätt så jag ser att 'apriset blir som jag tänkt. T ex beräkningsformeln för Vård av barn blir "((MånadslönEfterLöneväxling+P1)/(52*Veckoarbetstid))

Detta ser nu ut att fungera hos mig :)
Foto på Jenny

Jenny

 • 60 poäng
Hej! Hur har du löst det med semesterlön, semestertillägg och semesteravdrag?
Foto på catarina ScF

catarina ScF

 • 2,128 poäng 2k badge 2x thumb

Jag är med intresserad av att veta mer ang semesterlön -tillägg och -avdrag!